c S
Akademija za družbeno odgovornost podpira predlog za dvojni status upokojencev 26.04.2019 13:09 Ljubljana, 26. aprila (STA) - Akademija za družbeno odgovornost, v kateri so med drugim profesorji nekaterih ljubljanskih fakultet, podpira predlog za spremembo pokojninskega zakona, po kateri bi lahko upokojenci nadaljevali pridobitno dejavnost in hkrati prejemali pokojnino. Starostna pokojnina ima namreč ob socialni tudi lastninsko prvino, so poudarili.

Pravica do starostne pokojnine po njihovem opozorilu vsebuje več prvin, med drugim tudi prvino lastninske pravice. Ta okoliščina pa je za regulatorja velika omejitev in zaradi nje nima povsem prostih rok pri njenem pravnem urejanju. Ta omejitev denimo regulatorju jemlje legitimnost, da pogojuje pridobitev in uživanje starostne pokojnine s tem, da oseba preneha opravljati poklicno delo ali dejavnost, so opozorili.

Le nekaterim kategorijam zavarovancev zakonodaja priznava dvojni status zavarovanca in upokojenca, zato je treba po mnenju akademije čim prej to vprašanje urediti za vse upokojence enako, tako da ne bo več ovir za dvojni status vsakega upokojenca.

Po njihovi oceni je pogojevanje pravice do prejemanja pokojnine s tem, da oseba ne opravlja pridobitnega poklicnega dela ali dejavnosti, škodljivo zavračanje možnosti dvojnega statusa. "To zavračanje temelji na preživeti socialno varstveni paradigmi starostne pokojnine kot pravice, po kateri tisti, ki pridobiva dohodek, ne potrebuje starostne pokojnine," so spomnili. Takšna miselnost po njihovi oceni številne, ki kompetentno izvajajo svoj poklic in so ustvarjalni, sili v pasivno preživljanje starosti.

V naprednih državah se pravica do starostne pokojnine ne uveljavlja kot socialni korektiv, ampak zlasti kot pravica, ki se zagotavlja zavarovancem na temelju plačevanja prispevkov, le delno pa iz drugih virov, so zapisali.

Pri ureditvi starostnih pokojnin in statusa upokojencev je treba po njihovi oceni upoštevati načelo "vsako delo šteje". Kakovostno delo in ustvarjalnost vsakega posameznika ustvarja novo vrednost, ki omogoča nove zaposlitve, so dodali. "Vendar pa mora pridobitno delo upokojencev ostati stvar njihove svobodne izbire in ne sme postati izgovor za nižjo odmero in usklajevanje pokojnin," so izpostavili.

Po predlogu novele pokojninskega zakona, ki ga je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo za usklajevanje s socialnimi partnerji, bo upokojencem po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev ob upoštevanju ustreznih varovalk omogočeno tudi prejemanje dela oziroma po določenem času celotne pokojnine. Pogoj pa je plačevanje vseh prispevkov za socialna zavarovanja.