c S
Delovna skupina za zmanjšanje stroškov občin nadaljuje pogovore 26.04.2019 13:31 Ljubljana, 26. aprila (STA) - Delovna skupina za pripravo predlogov zakonov za zmanjšanje stroškov občin ministrstva za javno upravo je v tem tednu opravila srečanja s predstavniki ministrstev za izobraževanje, znanost in šport ter za infrastrukturo. Obravnavali so naraščajoče stroške šolskih prevozov in opremljanja cest z občinsko infrastrukturo, so sporočili z ministrstva.

V tem mesecu potekajo ločena srečanja posameznih ministrstev z združenji občin v zvezi s predlogi sprememb predpisov, ki bi občinam zmanjšali stroške ali poenostavili postopke delovanja.

Tako je v četrtek delovna skupina opravila sestanek na ministrstvu za infrastrukturo glede opremljanja cest z občinsko infrastrukturo na državnih cestah, ki vodijo skozi naselja. Dosegli so dogovor, da se sistemske rešitve ne spreminjajo, problematiko posamičnih primerov pa naj se podrobno preuči in po potrebi tudi drugače zakonsko uredi, so zapisali.

Ministrstvo bo upoštevalo predlog združenj občin za dopolnitev zakona o pravilih cestnega prometa v delu glede dela občinskih redarjev. Predstavniki ministrstva so tudi razložili predlog zakona o žičniških napravah in možnost občinskega sofinanciranja teh naprav.

V sredo se je delovna skupina srečala s predstavniki ministrstva za izobraževanje in obravnavala naraščajoče stroške šolskih prevozov in prevoze otrok s posebnimi potrebami, ki zahtevajo spremljevalca ter spremembe zakona o vrtcih oz. financiranje zasebnih vrtcev. Z ministrstvom za javno upravo so obravnavali javno naročanje in ravnanje s stvarnim premoženjem občin.

Pred tem, 18. aprila, pa so potekali trije sestanki, in sicer z ministrstvom za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti glede ureditve oziroma odprave anomalij pri izvajanju zavarovanj in plačevanja prispevkov brezposelnih oseb, ko so občine samo plačniki zavarovanja, ter glede odprave omejitev dedovanja za občine, ki so plačevale socialnovarstvene storitve in prispevke za svoje občane.

Z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo so obravnavali vprašanje, ali so grobnine prihodek občinskega proračuna ali javnega podjetja. Ministrstvo bo o tem, kot so navedli, pripravilo pojasnilo za občine. V okviru zakona o financiranju občin so obravnavali še predlog združenj občin za poenostavitev postopkov pri sofinanciranju občinskih investicij.

Za maj so sklicali sestanke z ministrstvi za obrambo, za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za zdravje, za pravosodje ter za okolje in prostor, so še sporočili z ministrstva za javno upravo.