c S
STC Stari vrh po poplačilu Hete čaka še poplačilo ostalih upnikov 26.04.2019 10:46 Škofja Loka, 26. aprila (STA) - Smučarsko turistični center STC Stari vrh po lanskem odkupu terjatev od Hete letos čaka še sanacija obveznosti do drugih upnikov. Rezultati poslovanja, s katerimi so se na četrtkovi seji seznanili škofjeloški svetniki, kažejo, da prihodki zime zagotavljajo obstoj družbe, za razvoj pa bo potreben strateški partner z investicijami v poletno sezono.

Kot je pojasnil direktor STC Stari vrh Tomaž Trobiš, je lanska sklenitev in izpolnitev pogojev sporazuma o zaključku vseh lizinških pogodb upnika Heta Asset Resolution predstavljala odločilen mejnik v dolgoročni stabilizaciji podjetja, a ne tudi zadosten pogoj za izhod iz insolventnosti.

Po zakonskih določilih je družba še vedno insolventna, kljub temu da je bil s podpisom sporazuma in s poplačilom 900.000 evrov, ki so jih zagotovili občini Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane ter loška podjetja, dosežen odpust v višini 2,47 milijona evrov obveznosti do Hete.

Sredstva, pridobljena s strani loškega gospodarstva, so bila v obliki sponzorstev in petletnega prednakupa smučarskih vozovnic. "Tako pridobljena sredstva smo časovno razmejili vključno s sredstvi obeh občin v višini 180.000 evrov in ta ne vplivajo na poslovni izid leta 2018," je pojasnil Trobiš.

Prodajna realizacija je v lanskem letu znašala 414.000 evrov, kar je za osem odstotkov manj kot leta 2017. Upad prihodkov pa Trobiš pripisuje predvsem manjšemu obisku smučišča zaradi izredno slabe minule zimske sezone, kar je vplivalo na upad gostov in povečanje stroškov. Izguba iz poslovanja je znašala 52.000 evrov, zaradi učinkov prisilne poravnave in odpusta Hete pa je družba vseeno zabeležila čisti dobiček v višini 76.000 evrov.

Trobiš je povedal, da so v minuli slabi zimski sezoni vsa smučišča beležila od tri do 15 odstotkov nižji obisk, Stari vrh pa le za en odstotek nižjega kot leto pred tem. "To pomeni, da so lahko tisti, ki so nam pomagali pri odkupu terjatev in obveznosti do Hete, dobili potrditev, da lahko družba kot taka preživi," je ocenil Trobiš.

"Vidimo, da sama zimska sezona uspeva pokrivati operativno poslovanje, ne omogoča pa dolgoročnega razvoja," je dejal predsednik gospodarskega odbora škofjeloškega občinskega sveta Marko Murn in dodal, da je treba najti strateškega partnerja, ki bi zagotovil nove investicije.

Trobiš pa je povedal, da je, kar se tiče iskanja strateškega partnerja, treba družbo najprej v celoti razbremeniti preteklih obveznosti, saj jih je odprtih še za dobrih 440.000 evrov in jih bo po njegovih besedah treba sanirati v tem letu. Nato pa s kakovostnim strateškim planom razvoja turizma in ne le športne dejavnosti na Starem vrhu pritegniti partnerje, pripravljene vlagati v razvoj turizma.

Izpostavil je, da se intenzivno ukvarjajo z vzpostavljanjem poletne sezone in dodal, da bodo še letos in prihodnje leto povečali aktivnosti na Starem vrhu. V poslovnem poročilu sicer Trobiš kot poglavitno nalogo v prihajajočih letih izpostavlja ustvarjanje čistega denarnega toka na ravni, ki bi omogočal razvoj družbe. Za prihodnje petletno obdobje načrtuje investicije v infrastrukturo in menjavo energetsko neučinkovite opreme.

Družbi še naprej pomagata obe občini, ki sta njeni lastnici. Škofjeloški svetniki so tako na četrtkovi seji potrdili sklep o dodelitvi državne pomoči za žičniško dejavnost tudi za leto 2019, za kar je v proračunu predvidenih 30.000 evrov. Obe občini že od leta 2012 podeljujeta Staremu vrh enak znesek nepovratnih sredstev, saj ocenjujeta naložbo v STC za javni interes.