c S
Uniorjevi delničarji po predlogu tudi letos brez dividend 26.04.2019 10:46 Zreče, 26. aprila (STA) - Uprava Uniorja je za 5. junij sklicala skupščino družbe. Ta bo med drugim odločala o uporabi 8,12 milijona evrov lanskega bilančnega dobička, po predlogu uprave in nadzornikov delničarji tudi letos ne bodo dobili izplačanih dividend, saj predlagajo, da bilančni dobiček ostane nerazporejen.

Uniorjevi delničarji tako kot lani tudi letos kljub bilančnemu dobičku predvidoma ne bodo dobili izplačanih dividend, pred tem pa je družba zmanjševala izgubo.

Kot izhaja iz sklica skupščine, danes objavljenega na spletni strani Ljubljanske borze, bodo delničarji na majski skupščini odločali še o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v lanskem letu ter imenovanju družbe Deloitte revizija za revizorja poslovanja za leta 2019, 2020 in 2021.

Skupina Unior je leto 2018 končala z 246,5 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar na letni ravni predstavlja 3,1-odstotno rast, in 12,2 milijona evrov čistega dobička ali 6,5 milijona evrov oz. 113,4 odstotka več. Čisti dobiček je bil višji, ker je bil v predhodnem letu nižji, saj so zaradi načrtovane prodaje družbe RTC Krvavec ob koncu leta 2017 prevrednotili sredstva te družbe in jih prenesli med kratkoročna sredstva za prodajo, kar je negativno vplivalo na predlanski čisti dobiček v višini 10,4 milijona evrov.

Unior je medtem na ravni družbe prihodke od prodaje povečal za 4,3 odstotka na 172,4 milijona evrov, čisti dobiček pa je bil s 6,8 milijona evrov za 952.000 evrov nižji kot leta 2017.