c S
Skupina Mercator lani z 1,6 milijona evrov dobička 26.04.2019 10:44 Ljubljana, 26. aprila (STA) - Skupina Mercator je leto 2018 končala z 1,6 milijona evrov čistega dobička, potem ko je leto prej predvsem zaradi enkratne slabitve nepremičnin ustvarila 184,4 milijona evrov čiste izgube. Prihodki od prodaje so se povečali za 1,2 odstotka na 2,18 milijarde evrov, so danes sporočili iz Mercatorja.

Prihodki od prodaje trgovine na drobno, ki predstavlja osnovno Mercatorjevo dejavnost, so se lani v primerjavi z letom 2017 okrepili za 3,2 odstotka na 1,63 milijarde evrov.

Normaliziran bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) je znašal 107,5 milijona evrov in je bil za 18,6 odstotka višji kot v 2017. Kot so v družbi navedli v sporočilu, je skupina samo v dveh letih normalizirani EBITDA zvišala kar za 72,3 odstotka.

Dobiček iz poslovanja skupine je znašal 38,3 milijona evrov in je občutno boljši od primerljivega v letu 2017, vendar podatki zaradi predlanskega prevrednotenja nepremičnin niso primerljivi.

Vpliv enkratnih dogodkov na poslovanje Mercatorja je bil lani občutno nižji kot v 2017, ko je samo prevrednotenje nepremičnin odneslo 145,8 milijona evrov. Lani so učinki enkratnih poslovnih dogodkov na ravni skupine nanesli 600.000 evrov, izhaja iz danes objavljenega letnega poročila Mercatorja.

Skupina Mercator je lani od lokalnih in regionalnih dobaviteljev nabavila za 1,2 milijarde evrov blaga, kar predstavlja več kot 70 odstotkov celotne nabave. "S tem bistveno vpliva na razvoj celotne verige, od pridelave do predelave na vseh trgih, na katerih skupina deluje," so opozorili v družbi. Hkrati je skupina plačala za 173 milijonov evrov davkov, prispevkov in drugih dajatev, od tega v Sloveniji kar 120 milijonov evrov.

Ob tem, ko je razdolževanje eden od predpogojev zagotavljanja dolgoročne stabilnosti in dolgoročnih razvojnih možnosti, je Mercator lani tudi pomembno znižal raven dolga. Neto finančni dolg skupine glede na normaliziran EBITDA se je tako v primerjavi z letom 2017 znižal za 24,2 odstotka, znašal pa je slabih 785 milijonov evrov. Razmerje med neto finančnim dolgom normaliziranim EBITDA je znašalo 7,2.

V Mercatorju sicer izpostavljajo, da učinki na znižanje zadolženosti iz naslova prodaje 10 centrov v Sloveniji v znižanje dolga niso vključeni, saj je bila transakcija s Supernovo izvedena v začetku letošnjega leta.

Mercator je tudi v letu 2018 intenzivno pripravljal vse potrebno za izvedbo največje investicije - nov logistično distribucijski center v Ljubljani. Konec leta je tudi objavil javni natečaj za izbor projektanta, ki je trenutno v zaključni fazi.

Naložbe v osnovna sredstva skupine Mercator so lani znašale 29,9 milijona evrov. V Sloveniji je bilo za investicije porabljenih 56,7 odstotka, na tujih trgih pa 43,3 odstotka celotnih sredstev za investicije. Mercator je odprl ali prenovil 122 trgovin.

Skupina Mercator bo tudi v letu 2019 nadaljevala z izvajanjem zastavljene strategije, ki daje pozitivne rezultate, pravijo v družbi, ki jo vodi Tomislav Čizmić. "Na vseh trgih poslovanja bo letošnje leto v znamenju nadaljevanja zaostrenih pogojev poslovanja zaradi dejavnosti konkurence predvsem na ravni osnovne dejavnosti, in rasti vseh stroškov, od energije, storitev, do stroškov dela na vseh trgih, kjer skupina Mercator deluje," so v sporočilu za javnost še navedli v Mercatorju.

Skupina Mercator si je v strateškem načrtu do leta 2021 kot enega ključnih strateških ciljev zastavila predvsem razdolževanje, Mercator pa bo, kot zatrjujejo, nadaljeval predvsem s projekti monetizacije. Skupina Mercator je imela sicer konec lanskega leta še vedno v lasti za 1,3 milijarde evrov zgradb (v katerih opravlja svojo lastno dejavnost in naložbenih nepremičnin) ter zemljišč, ne glede na že izvedene projekte monetizacije.

Mercator, ki je konec leta 2018 na ravni skupine zaposloval 20.310 ljudi, samo v Sloveniji pa 9580, je v 69,57-odstotni lasti hrvaškega Agrokorja, 18,54 odstotka delnic slovenskega trgovca pa je v lasti ruske banke Sberbank, ki je ena največjih upnic Agrokorja in je Agrokorju zasedla omenjen delež v Mercatorju.

Z uveljavitvijo sporazuma o poravnavi z upniki finančno nasedlega Agrokorja je sicer 1. aprila začela delovati Fortenova grupa. Zdravi del največje hrvaške gospodarske družbe bo prešel pod Fortenovo, slabi pa ostal na Agrokorju, ki ga bodo sčasoma ugasnili.

Mercator sicer še ni prešel na Fortenovo. Prenos ima namreč svojo dinamiko, ki je odvisna od slovenske zakonodaje, z njim pa se mora strinjati vseh 55 Mercatorjevih bank upnic. Pogovori z bankami naj bi že potekali. Naslednja koraka za prenos delnic Mercatorja sta dovoljenje slovenske agencije za varstvo konkurence in reševanje vprašanja manjšinskih lastniških deležev.