c S
Ustavno sodišče ne bo presojalo ustavnosti zakona o davku na tonažo 26.04.2019 07:37 Ljubljana, 25. aprila (STA) - Ustavno sodišče je zavrglo pobudo družbe Genshipping Corporation, povezane družbe portoroške Splošne plovbe, za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o davku na tonažo v delu, ki določa obdavčitev ladjarja, če kupnine od prodaje ladij ne reinvestira.

Zakon določa, da se v sistem davka na tonažo vključijo dohodki od prodaje ladij, če se v roku petih let porabijo za nakup ene ali več ladij oz. deleža ladjarske družbe. Če se ne, mora družba te dohodke vključiti v davčno osnovo za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb.

Genshipping Corporation - ki je med letom 2012 in 2017 prodala več ladij za skupno 62 milijonov evrov, od tega samo v letu 2012 za 30 milijonov evrov, kar pomeni, da bi morala do konca leta 2017 v nove ladje oz. ladjarske družbe investirati okoli 30 milijonov evrov - je trdila, da bi se moral v osnovo za obračun davka od dohodkov pravnih oseb vključiti le dobiček, torej presežek prihodkov nad odhodki, pri prodaji ladij, ne celoten prihodek. Pri omenjeni kupnini bi tako davčna obveznost znašala 871.000 evrov, ne 5,69 milijona evrov, kot je upošteval davčni organ, izhaja iz danes objavljenega sklepa ustavnega sodišča

Ustavno sodišče je pobudo zavrglo, saj pobudnica ni imela pravnega interesa, ker ni uporabila vseh pravnih sredstev in v njih uveljavila domnevne protiustavnosti. To bi morala storiti, ker izpodbijano določilo ne učinkuje neposredno - družbi namreč ne bi grozil prekršek, če bi pri oddaji davčnega obračuna upoštevala svojo razlago omenjenega določila.

Genshipping Corporation je izpodbijala tudi drugi odstavek 14. člena zakona, ki določa, da mora zavezanec o izstopu iz sistema davka na tonažo po poteku desetletnega obdobja davčni organ obvestiti vsaj šest mesecev pred potekom tega obdobja, sicer se šteje, da je ponovno pristopil k sistemu davka na tonažo.

Družba je med drugim trdila, da je takšna določba neskladna s pravico do svobode gospodarske pobude. Menila je namreč, da ureditev, ki temelji na prostovoljni vključitvi v sistem davka na tonažo, zavezanca ne bi smela siliti, da v tem sistemu ostane, in ponovnega pristopa v sistem ne bi smela opredeliti na podlagi domneve.

Ustavno sodišče je pobudo zavrnilo. Presodilo je, da dejstvo, da lahko družba na podlagi zakonske domneve ostane zavezanka za davek, ne posega v njeno svobodno gospodarsko pobudo - vključitvi v sistem se lahko izogne tako, da davčni organ pravočasno obvesti o izstopu.

Je pa ustavno sodišče dodalo, da pobudnica z izpodbijanjem drugega odstavka 14. člena (ki določa le pogoj pravočasne obvestitve davčnega organa o izstopu iz sistema) ne more doseči, da bi ustavno sodišče presojalo tudi o tem, ali so posledice, ki jih imajo prepoved izstopa iz sistema pred potekom desetletnega obdobja, pogoj reinvestiranja dohodkov od prodaje ladij ( in obveznost vključitve teh dohodkov v davek od dohodka pravnih oseb, če dohodkov ne reinvestirajo, v skladu z ustavnim načelom svobodne gospodarske pobude.