c S
SDH lani predvidoma s 6,3-odstotno donosnostjo 26.04.2019 07:09 Ljubljana, 25. aprila (STA) - Slovenski državni holding (SDH) bo po letošnjih ocenah v letu 2018 predvidoma dosegel 6,3-odstotno donosnost lastniškega kapitala. To bo manj kot leta 2017, ko je bilo s 6,5-odstotno donosnostjo najuspešnejše leto doslej, a več od zastavljenega cilja, postavljenega pri 6,1 odstotka, in kljub dejstvu, da se je portfelj zaradi prodaje NLB spremenil.

Lani je bilo iz lastništva kapitalskih naložb SDH in države zbranih 266,8 milijona evrov rednih dividend za poslovno leto 2017. "Če prištejemo še dodatne dividende Telekoma Slovenije in NLB, ki jih upoštevamo kot enkratne dogodke, znaša skupni znesek vseh zbranih dividend 487,3 milijona evrov, za poslovno leto 2016 jih je bilo 259,7 milijona evrov," so ob objavil letnega poročila za lani zapisali v SDH.

"Ob visokih izplačilih dividend družb v upravljanju SDH v letu 2018, pri čemer je država prejela 446,9 milijona evrov, SDH pa 40,4 milijona evrov, SDH za letos, torej za dividendna izplačila za poslovno leto 2018, predvideva, da bo skupna vsota prejetih dividend nižja, kot je bila vsota prejetih dividend v letu 2018. Napoved temelji tudi na dejstvu, da bo lastniški delež države v NLB letos nižji," so pojasnili.

SDH je lani ustvaril 43,1 milijona evrov čistega dobička, kar je 30,8 odstotka več kot predlani. "Realizirani dobiček je večji v primerjavi z letom 2017, ker so bili v tem letu oblikovani odhodki za rezervacije za izpolnitev obveznosti iz denacionalizacije," so spomnili v SDH. SDH še vedno aktivno sodeluje v postopkih denacionalizacije, katerih predmet reševanja so večinoma le še najzahtevnejši primeri.

Lani je SDH ustvaril 59,7 milijona evrov prihodkov, od tega 77,4 odstotka finančnih. Odhodki so znašali 14,8 milijona evrov. Poslovni odhodki so se pomembno povečali, predvsem zaradi stroškov, ki so nastali v prodajnih postopkih kapitalskih naložb. Iz istega razloga so tudi poslovni prihodki višji, saj stroške povrne država, so navedli.