c S
Po zavrnitvi ZZZS iskanje dogovora o aneksu številka ena na arbitraži 26.04.2019 07:32 Ljubljana/Celje/Kranj, 25. aprila (STA) - Upravni odbor ZZZS je zavrnil aneks k splošnemu dogovoru, ki bi mejo za odklanjanje novih bolnikov postavil pri 1895 glavarinskih količnikih. Ministrstvo za zdravje bo zato dogovor o aneksu skušalo najti na arbitraži 6. maja. Časa za pomiritev obremenjenih družinskih zdravnikov ni veliko, saj se 31. maja kranjskim zdravnikom izteče odpovedni rok.

Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je v sredo zavrnil aneks k splošnemu dogovoru o obremenitvah družinskih zdravnikov, kot ga je predlagalo ministrstvo za zdravje. Minister za zdravje Aleš Šabeder je zdravnikom namreč obljubil, da bo sprejet aneks, ki bo določil mejo za odklanjanje novih bolnikov pri 1895 glavarinskih količnikih, kot to za letošnje leto določa sporazum o prenehanju stavkovnih aktivnosti med vlado in zdravniškim sindikatom Fides.

Takšen predlog je upravni odbor ZZZS v sredo zavrnil kot neuresničljiv, saj "zniževanje glavarinskih količnikov rez realne podlage, zlasti brez dodatnega kadra, ne more rešiti problematike preobremenjenosti družinskih zdravnikov". Ocenil je namreč, da bi v tem primeru potrebovali skoraj 300 dodatnih zdravnikov, ki pa jih trenutno ni. Namesto tega je odbor predlagal, da se pri opredeljevanju upošteva obremenitev državnega povprečja, ki je zdaj 2417 glavarin.

Splošni dogovor za letošnje leto je mejo za odklanjanje novih bolnikov postavil pri povprečju posamezne izpostave ZZZS, kar je na bolj obremenjenih območjih še dvignilo prag obremenitve. To je bila kaplja čez rob za družinske zdravnike, ki so ponekod napovedali oziroma že podali odpovedi delovnih razmerij.

Upravni odbor ZZZS je še predlagal, da bi z aneksom k splošnemu dogovoru določili dolžnosti izvajalcev, da nihče ne bo ostal brez osebnega zdravnika. Zato bi bili nove bolnike najprej dolžni sprejeti zdravniki z najmanjšim številom glavarin v območni enoti. Po podatkih ZZZS so trenutno v vsaki izpostavi vsaj trije zdravniki, katerih obremenitev ne dosega državnega povprečja.

Po napovedih ministra Šabedra, ki je danes s koordinativnim telesom družinske medicine nadaljeval iskanje rešitev za težave v primarnem zdravstvu, bodo o takem predlogu predlagatelji in podpisniki aneksa razpravljali tudi na arbitraži 6. maja.

Pri aneksu številka ena namreč ostaja odprto vprašanje, kako "eksplicitno zapisati dikcijo, da nihče od zavarovancev ne ostane brez osebnega zdravnika". Z aneksom morajo tako odgovoriti na vprašanje, kako delu populacije brez izbranega osebnega zdravnika tega zagotoviti, pa tudi to, kje se bodo opredeljevali zavarovanci, ki se selijo in izbirajo novega zdravnika, ali prehajajo od pediatrov k družinskim zdravnikom.

Če aneksa ne bodo sprejeli na arbitraži, bo o njem odločala vlada. Po Šabedrovih napovedih bi to lahko bilo že 15. maja, kar pomeni, da so še vedno znotraj odpovednega roka kranjskih zdravnikov. Ti so namreč kot prvi med nezadovoljnimi zdravniki z aprilom podali odpovedi delovnih razmerij, odpovedni rok pa se jim izteče 31. maja. Do takrat ministrstvu dajejo čas tudi celjski zdravniki, ki so sicer na podlagi obljube Šabedra o sprejemu aneksa zamrznili svoje napovedane odpovedi.

"Glede na dejstvo, da je aneks predlagalo ministrstvo za zdravje, v ZD Celje upravičeno pričakujemo, da bo najkasneje na vladi ta predlog potrjen, ne glede na nestrinjanje ZZZS," je v sporočilu za javnost navedla uprava Zdravstvenega doma (ZD) Celje. Če aneks 31. maja ne bo potrjen, so celjski zdravniki napovedali, da bodo naslednji delovni dan vložili odpovedi delovnega razmerja.

Zaradi odpovedi zdravnikov pa bo delo v ambulantah kranjskega zdravstvenega doma precej oteženo že prihodnji mesec. Zaradi koriščenja dopustov pred potekom odpovednega roka bo v posameznih dnevih zaprtih od pet do 18 ambulant. Ker ne bodo mogli organizirati nadomeščanj, bo v Kranju cel dan poleg dveh ekip nujne medicinske pomoči delovala akutna ambulanta, ki bo od 9. do 17. ure okrepljena s še eno ambulanto, ena ambulanta pa se bo posebej ukvarjala samo z administrativnimi zadevami.

Vodstvo Osnovnega zdravstva Gorenjske in Zdravstvenega doma Kranj ter župani šestih občin, ki jih dom pokriva, so danes na pristojne naslovili nov apel, s katerim premierja, ministra za zdravje, direktorja ZZZS, predsednika DZ in poslance z Gorenjske pozivajo, da naj se zavejo zelo resne situacije v Kranju in skušajo stakniti glave ter zbrati energijo in najti rešitev.

Od vlade pričakujejo, da bo čim prej sprejela aneks k splošnemu dogovoru in da bodo čim prej pripravljene in sprejete potrebne administrativne razbremenitve v ambulantah primarnega zdravstva. Sprejetje teh zahtev bi pomenilo, da bi zdravniki svoje odpovedi preklicali.

O zmanjševanju administrativnih obremenitev družinskih zdravnikov so danes govorili tudi minister in koordinativno telo. Po ministrovih napovedih jih bodo zmanjšali v najkrajšem možnem času. Dogovorili so se tudi, da delovna skupina začne pripravo aneksa številka dva, v katerem bodo naslovili ostala odprta vprašanja v primarnem zdravstvu.