c S
Popravljen piranski proračun vendarle skozi prvo branje 26.04.2019 07:30 Piran, 25. aprila (STA) - Piranski občinski svetniki so po še en burni razpravi vendarle v prvem branju potrdili občinski proračun za tekoče leto. V novem predlogu so na občini črtali dobrega pol milijona evrov vredno investicijo v dom vodnih športov, zato pa predvideli manjše zneske za različne naložbe, od sanacije cest do ureditve zelenic v krožiščih.

Prvotni predlog proračuna je župan Đenio Zadković na seji pred mesecem dni umaknil, saj so podporo odloku umaknili celo svetniki iz njegovega Gibanja za občino Piran (GZOP).

Novi predlog proračuna za leto 2018, ki je danes preživel prvo branje, a je pot do njegovega dokončnega sprejetja glede na razpravo še pod vprašajem, je težak 31,4 milijona evrov, saj je njegova vrednost zmanjšana za dobrega pol milijona evrov, kolikor bi znašala predvidena naložba v portoroški dom vodnih športov, je povzela vodja urada za finance Breda Klobas.

Ob tem so na občini zagotovili sredstva za revizijo omenjenega projekta, upoštevajoč dopolnila in predloge svetnikov k umaknjenemu proračunskemu besedilu pa so namenili sredstva za različna področja, od dviga zneska enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka do ureditev zelenic na krožiščih. 170.000 evrov se bo denimo namenilo sanaciji občinskih cest, še 50.000 evrov pa za sanacijo piranskih ulic.

Proračun so svetniki ob še eni dolgotrajni razpravi sprejeli z 12 glasovi za in šestimi proti, šest svetnikov je bilo vzdržanih. Da stvari ne bodo tekle gladko, je nakazalo že dejstvo, da so kar trije odbori občinskega sveta - za finance, za gospodarske javne službe in za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - dokumentu dali negativno mnenje.

Največ pomislekov so imeli prav v županovem GZOP, kjer so kot spornega izpostavili zlasti projekt gradnje zdravstvenega doma Lucija. Svetnik GZOP Davorin Petaros je izrazil sum, da je šlo za vnaprej dogovorjen posel, pri čemer naj na občini ne bilo želje po znižanju cene.

Direktor občinske uprave Aleš Buležan je sicer opozoril na morebitne tožbe, če bi občina odstopila od projekta, vrednega 1,6 milijona evrov. Več svetnikov je menilo, da morebitni dvomi v investicijo v zdravstveni dom ne bi smeli blokirati sprejema proračuna, saj obstajajo pristojne institucije, možno pa je tudi sprožiti revizijo projekta.