c S
V Murski Soboti ostajajo pri različnih pogledih o krivcih za javno (ne)naročanje 26.04.2019 07:30 Murska Sobota, 25. aprila (STA) - Občinski svetniki v Murski Soboti so na izredni seji razpravljali o Pomurskih lekarnah. Vodstvo občine jim očita, da ne spoštujejo zakonodaje o javnem naročanju, zato občani za zdravila plačujejo več. V lekarnah to zanikajo, župan Aleksander Jevšek pa napoveduje ukrepanje, če ne bo prišlo do menjav vodstva podjetja in do zakonitosti poslovanja.

Tudi po današnji seji vodstvo občine in nekateri svetniki ostajajo prepričani, da Pomurske lekarne zakonodaje o javnem naročanju ne spoštujejo, v lekarnah pa s podporo drugih svetnikov vztrajajo, da so za to pooblastile Lekarniško zbornico, ker so se tako odločili vsi javni lekarniški zavodi v državi.

Na koncu seje je župan Jevšek napovedal, da bo - če v 60 dneh ne bo zamenjano vodstvo v javnem zavodu Pomurske lekarne in zagotovljena zakonitost poslovanja - naročil občinski upravi, da pripravi postopke za ustanovitev javnega zavoda Nove pomurske lekarne.

Občina lekarnam očita, da so pod vodstvom Ivana Zajca v obdobju od leta 2003 do 2019 desetim največjim dobaviteljem blaga in izvajalcem storitev plačale dobrih 365 milijonov evrov, od katerih so po predpisih o javnem naročanju izvedli javna naročila za blago in storitve le v višini nekaj več kot milijon evrov. Zavod za zdravstveno zavarovanje jim je v istem obdobju za izvedbo javne službe, to je izdajo zdravil na recept, plačal slabih 229 milijonov evrov.

Direktor mestne uprave Srečko Đurov je v uvodnem nastopu kot dolžnost javnega zavoda izpostavil, da zdravila kupuje po pravilih javnega naročanja, zato da se v preglednem in konkurenčnem postopku izberejo najugodnejši ponudniki, s tem pa doseže najnižja cena za vse uporabnike. Nespoštovanje predpisov o javnem naročanju po njegovih besedah privilegiranim dobaviteljem omogoča monopolni položaj, posledično pa dražja zdravila za kupce.

Zajc, ki očitke občine ves čas zavrača in pravi, da gre za kompleksno zadevo, ki jo je treba urediti na ravni države, je povedal, da so v Pomurskih lekarnah deležni mačehovskega odnosa vodstva občine in da se mu je zameril pred leti, ko je opozarjal na nekatere vidike razdelitve ustvarjenega presežka Pomurskih lekarn iz preteklih let med občine soustanoviteljice. Lekarniška zbornica pa po njegovih besedah želi pripraviti naslednje naročilo tako, da bo v skladu z vsemi pravili in da ne bo motenj pri preskrbi z zdravili.

Na sejo so bili vabljeni ministri za zdravje, javno upravo, pravosodje in finance, predsedniki oziroma direktorji lekarniške zbornice, državne revizijske komisije, komisije za preprečevanje korupcije, računskega sodišča, zavoda za zdravstveno zavarovanje, uprave kriminalistične policije, bolnišnice, agencije za varstvo konkurence, odbora za zdravstvo, za nadzor javnih financ, državnega zbora, generalni državni tožilec in pomurski poslanci.

Prišel je le predsednik Lekarniške zbornice Miran Golub in napovedal, da bodo prvi del omenjenega javnega naročila izvedli julija. Izvajanje javnih naročil bi po njegovih besedah morali omogočiti na pristojnih ministrstvih s pripravo sprememb zakonodaje.

Nekateri vabljeni so se odzvali pisno, sodna izvedenka za javna naročila Darja Čerič pa je pritrdila občini, da so javni lekarniški zavodi zavezanci za javna naročila, tudi za zdravila. Enakega mnenja je ministrstvo za javno upravo, podobno računsko sodišče. Komisija za preprečevanje korupcije, uprava kriminalistične policije in državna revizijska komisija so vabilo razumeli kot prijavo.

Sicer pa ustrezni organi primer že obravnavajo, zato je bilo med svetniki slišati tudi mnenje, da bi kazalo počakati na njihove ugotovitve.

Poleg omenjene napovedi o ustanovitvi novih lekarn so svetniki sprejeli sklepa, da so se seznanili s problematiko neizvajanja javnih naročil v Pomurskih lekarnah ter da bodo državnozborski komisiji za nadzor javnih financ in državnozborskemu odboru za zdravstvo predlagali izvedbo skupne seje, na kateri bi obravnavali problematiko neizvajanja javnih naročil v javnih lekarniških zavodih.

Takoj po seji je v imenu Sindikata farmacevtov Slovenije v sporočilu za javnost njegov predsednik Damir Domjan zapisal, da v vseh 24 slovenskih javnih lekarniških zavodih še nobena škatlica zdravila ni bila uspešno nabavljena prek javnega naročila in da ima država strogo reguliran sistem cen zdravil, ki se financirajo iz javnih sredstev. Po njegovem morajo zakonodajo obravnavati na za to pristojnih ustanovah, v tem primeru pa gre po njegovem za nesmiselno samooklicano lekarniško vojno.