c S
Snaga in LPP v prvem trimesečju z izgubo 25.04.2019 13:31 Ljubljana, 25. aprila (STA) - Družbeniki Javnega holdinga Ljubljana so danes potrdili letna poročila holdinga in povezanih podjetij za lansko leto ter sprejeli poročilo o realizaciji investicijskih načrtov družb v skupini. Seznanili so se tudi z informacijo o poslovanju v prvem trimesečju, v katerem sta Snaga in Ljubljanski potniški promet (LPP) znova beležili izgubo.

Pozitivni rezultat v prvem trimesečju beležijo Javni holding Ljubljana v višini 15.380 evrov ter javni podjetji Vodovod-Kanalizacija v višini 2375 evrov in Energetika Ljubljana v višini 1,35 milijona evrov. Izgubo pa sta imeli v tem obdobju Snaga (2,06 milijona evrov) in LPP (977.523 evrov).

Matična družba Javni holding je sicer leto 2018 zaključila z 3,47 milijona evrov dobička, Vodovod-Kanalizacija z dobičkom v višini 22.904 evrov in Energetika Ljubljana z dobičkom v višini 682.252 evrov.

LPP je imel za 6,74 milijona evrov izgube, ki pa ni posledica rezultata iz poslovanja, temveč plačila prispevkov za poklicno pokojninsko zavarovanje voznikov na podlagi pravnomočne sodbe višjega delovnega in socialnega sodišča, so pojasnili v holdingu.

LPP je morala na podlagi sodbe namreč delno plačati prispevke za poklicno pokojninsko zavarovanje voznikov za 52 tožnikov in evidentirala rezervacije za obveznosti iz naslova teh prispevkov za vse ostale zaposlene na delovnem mestu voznik za obdobje od februarja 2013 dalje.

Tudi Snaga je lansko leto zaključila z izgubo, in sicer v višini 5,97 milijona evrov, ki je posledica visokih stroškov na dejavnosti obdelave odpadkov v Rcero Ljubljana.

Družbe v skupini Javnega holdinga Ljubljana so v letu 2018 v investicijske projekte vložile 31,08 milijona evrov lastnih sredstev in izvedle za 465.382 evrov investicij s sredstvi občin. Večji del vlaganj družb v skupini Javnega holdinga Ljubljana je bilo namenjenih obnovam in izgradnji infrastrukturnih objektov.

Po seji skupščine Javnega holdinga Ljubljana se je sestal še svet ustanoviteljev, ki se je seznanil z obvestilom o zagotovitvi finančnega jamstva za izvedbo ukrepov, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Barje za leto 2019.

Soglašali so tudi s kratkoročno zaposlitvijo Energetike Ljubljana za financiranje investicije v izgradnjo plinsko parne enote ter s kratkoročno in dolgoročno zadolžitvijo LPP za financiranje nakupa avtobusov.