c S
Vlada o gospodarskih temah 25.04.2019 12:59 Ljubljana, 25. aprila (STA) - Vlada je na današnji seji zvišala trošarine za tobačne izdelke, ki bodo v veljavo stopile 1. junija. Med drugim je izdala uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov in sprejela letošnji načrt upravljanja kapitalskih naložb.

Vlada je zvišala trošarine za cigarete, cigare in cigarilose, drobno rezani tobak in drug tobak za kajenje, ki bodo v veljavo stopile 1. junija. Trošarina za cigarete se bo zvišala z najmanj 111 evrov na najmanj 114 evrov za 1000 kosov. Po oceni vlade se bodo maloprodajne cene tobačnih izdelkov v povprečju dvignile za okoli 1,3 odstotka. Vlada si od višjih trošarin letno obeta dodatnih 2,8 milijona evrov prihodkov.

Vlada je izdala uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov, s katero bodo urejene pravne podlage za uvedbo ukrepov, s katerimi se bo izboljšal javni linijski avtobusni prevoz potnikov. Uredba ureja tudi področje uvedbe enotne vozovnice skupaj s tarifami.

Sprejela je letošnji načrt upravljanja kapitalskih naložb, ki je prvi takšen načrt upravljanja naložb, za katere je pristojna vlada, s čimer želi uvesti pozitivno prakso priprav letnih načrtov in prispevati k še uspešnejšemu poslovanju ter dvigu ravni korporativnega upravljanja.

Prav tako je danes sprejela poročilo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države v letu 2018, ki ga pošilja v DZ. V njem je navedeno, da je država januarja lani prodala terjatev, ki jo je imela do družbe Provele, s katero je dobila 3891 evrov.

Vlada je sklenila, da se s 1. majem za v. d. generalnega direktorja direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko imenuje Darka Trajanova. Imenovanje velja do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar za največ šest mesecev.

V predsodnem postopku je vlada odgovorila na uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz direktive o določitvi okvira za ukrepe na področju politike morskega okolja. Navedla je, da aktivno izvaja obveznosti iz direktive, prav tako je v pripravi posodobitev posodobitev presoje stanja morskih voda.

V odgovoru na obrazloženo mnenje komisije zaradi neizpolnjevanja obveznosti direktive o čiščenju komunalne vode pa je vlada podala najnovejše podatke o stopnji priključenosti obremenitve iz posamezne aglomeracije. V odgovoru je navedla tudi informacije o načrtovanih ukrepih za povečanje stopnje priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje.

Vlada je dala soglasje k projektu izvedbe dodatnih nalog kohezijske politike 2014-2020 v okviru dogovorov za razvoj regij. Za namene izvedbe projekta bodo nekatera ministrstva v vlogi posredniških organov upravičena do 28 projektnih zaposlitev za določen čas.

Spremenila je uredbo o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališč Thermane, s čimer je uskladila koordinate vrtin z dejanskim stanjem. Koncesijo za rabo termalne vode za potrebe kopališča v Kopačnici pa je podelila družbi IJP.

Sklenila je, da družbi Precision Resource dovoli, da v imenu zavoda uporabi ime "Slovenija" tako, da se bo firma družbe imenovala "Precision Resource Slovenija".