c S
Farme Ihan v prodajo skoraj tretjine Panvite 25.04.2019 12:56 Ljubljana, 25. aprila (STA) - Lastniška struktura družb Panvita in Panvita mesnine se utegne kmalu spremeniti. Podjetji Farme Ihan-KPM in Kona namreč iščeta kupca za skupaj 64.262 delnic ali 28,03-odstotni lastniški delež v omenjenih družbah. Prodajni postopek vodi družba KF Finance, ki bo ponudbe potencialnih vlagateljev zbirala do 24. maja do 16. ure.

Kot izhaja iz objave na spletni strani KF Financ, mora ponudba vsebovati najmanj količino delnic in ceno za celotno količino delnic, ki so predmet ponudbe. Cena mora biti s točno določenim zneskom v evrih in ne v obliki razpona cene (če bo ponujena cena v razponu, bo avtomatično upoštevana nižja cena razpona). Zainteresirani kupci, to so lahko domače ali tuje pravne in fizične osebe, morajo ob tem opisati način financiranja, ponudba pa mora biti veljavna najmanj do 30. septembra.

Če bo prispelo več ponudb, ki bodo izpolnjevale pogoje, se lahko prodajalca odločita, da bosta s ponudniki izvedla nadaljnja pogajanja in/ali dražbo. Po opravljenih pogajanjih in/ali dražbi bosta prodajalca sklenila pogodbo o prodaji in nakupu delnic oz. poslovnih deležev s tistim ponudnikom, ki bo v pogajanjih in/ali na dražbi ponudil najvišjo ceno za paket delnic posamezne družbe ob upoštevanju sposobnosti plačila ter ob izpolnjevanju ostalih pogojev iz tega oglasa.

Farme Ihan-KPM in Kona imata v Panviti, ki se ukvarja predvsem s pridelavo žit in drugih poljščin ter povrtninarstvom, skupaj 28,03-odstotni lastniški delež - Farme Ihan, ki so od leta 2015 v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), imajo v lasti 25,42 odstotka, Kona pa 2,61 odstotka.

V Panviti mesnine, ki opravlja dejavnost trgovine na debelo z mesom in mesnimi izdelki ter skupaj z družbama Panvita MIR in Panvita Agromerkur predstavlja skupino Panvita mesnine, imata Farme Ihan-KPM in Kona skupaj enak, torej 28,03-odstotni lastniški delež - Farme Ihan imajo v lasti 25,42 odstotka, Kona pa 2,61 odstotka.

Največji lastniški delež v Panviti ima sicer podjetje Regal, 40,23 odstotka, Kompas shop ima v lasti 21,59 odstotka in Imo-Real 9,82 odstotka, ostalo so manjšinski delničarji.

Podobna je tudi lastniška struktura Panvite mesnin: Regal ima v lasti 40,07 odstotka, Kompas shop 21,58 odstotka in Imo-Real 9,82 odstotka.

Panvita je v letu 2017 ustvarila 7,21 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in 2,29 milijona evrov bruto dobička iz poslovanja (EBITDA). Medtem družba Panvita mesnine samostojno ni imela poslovanja, a je zavezana h konsolidaciji, ki poleg matične družbe vključuje še Panvito MIR in Panvito Agromerkur - skupina Panvita mesnine je v letu 2017 ustvarila 60,3 milijona evrov prihodkov od prodaje.