c S
Slovenska tovorna vozila lani ob več tonskih kilometrih prepeljala manj blaga 25.04.2019 11:32 Ljubljana, 25. aprila (STA) - Cestna tovorna vozila, registrirana v Sloveniji, so v letu 2018 prepeljala 85 milijonov ton blaga, kar je odstotek manj kot leto pred tem. Ob tem so sicer opravila več tonskih kilometrov, in sicer 22 milijard, kažejo podatki državnega statističnega urada.

V notranjem prevozu so slovenska tovorna vozila lani prepeljala 50 milijonov ton blaga oz. sedem odstotkov manj kot v letu 2017, v mednarodnem pa 35 milijonov ton oz. 10 odstotkov več.

Podatki, izraženi v tonskih kilometrih, kažejo, da je bilo lani v notranjem prevozu opravljenih 2,3 milijarde tonskih kilometrov oz. dva odstotka manj kot v letu 2017, v mednarodnem prevozu pa jih je bilo pri 20 milijardah osem odstotkov več.

V notranjem prevozu je bilo prepeljanega 59 odstotkov vsega blaga in opravljenih 10 odstotkov vseh tonskih kilometrov, v mednarodnem prevozu pa je bilo prepeljanega 41 odstotkov vsega blaga in opravljenih 90 odstotkov vseh tonskih kilometrov.

Podrobnejša delitev mednarodnega prevoza kaže, da je bilo iz Slovenije v tujino prepeljanega 15 odstotkov vsega blaga, v nasprotni smeri devet odstotkov, med dvema tujima državama skoraj 13 odstotkov, v notranjem prevozu v tuji državi (kabotaža) pa štiri odstotke vsega blaga.

Deleži opravljenih tonskih kilometrov v mednarodnem prevozu so povsem drugačni, saj so razdalje v mednarodnem prevozu bistveno daljše. Tako je bilo iz Slovenije v tujino opravljenih 25 odstotkov vseh tonskih kilometrov, v nasprotni smeri 18 odstotkov, v prevozu blaga med dvema tujima državama 42 odstotkov, v kabotaži pa štirje odstotki vseh tonskih kilometrov.

Med blagom, prepeljanim v letu 2018, je bilo največ blaga iz blagovnih skupin rude in kamnine (29 odstotkov) ter kmetijski, gozdarski in ribiški proizvodi (12 odstotkov). Delež blaga glede na druge blagovne skupine pa posamezno ni bil višji od devet odstotkov.

V notranjem prevozu je bilo prav tako največ prepeljanega blaga iz blagovnih skupin rude in kamnine (45 odstotkov) ter nekovinski mineralni izdelki (11 odstotkov). V mednarodnem prevozu pa je bilo največ prepeljanega blaga iz blagovne skupine drugo blago (24 odstotkov).

Tovorna motorna vozila, registrirana v Sloveniji, so iz tujine v Slovenijo prepeljala osem milijonov ton blaga. Največ, skoraj tretjina tega blaga je bilo naloženega v Italiji, 24 odstotkov v Avstriji, 15 odstotkov v Nemčiji, 10 odstotkov na Hrvaškem in šest odstotkov na Madžarskem. Delež blaga, naloženega v drugih državah, pa posamezno ni bil višji od štirih odstotkov.

V nasprotni smeri, torej iz Slovenije v tujino, so omenjena vozila prepeljala 12 milijonov ton blaga, in sicer 40 odstotkov v Italijo, 24 odstotkov v Avstrijo in 12 odstotkov v Nemčijo. Delež blaga, razloženega v drugih državah, pa posamezno ni bil višji od šestih odstotkov.