c S
Delničarji Zavarovalnice Triglav o dividendi 28. maja 25.04.2019 09:47 Ljubljana, 25. aprila (STA) - Delničarji Zavarovalnice Triglav bodo na skupščini 28. maja odločali o predlogu, da družba od 66,78 milijona evrov bilančnega dobička za dividende nameni 56,84 milijona evrov oz. 2,50 evra bruto na delnico. Predlagana dividenda je enaka kot v zadnjih štirih letih.

O uporabi ostalega dela bilančnega dobička v višini 9,95 milijona evrov se bo odločalo v naslednjih letih, kaže sklic skupščine, danes objavljen na spletni strani Ljubljanske borze.

"Skladno s sprejeto dividendno politiko, katere izvajanje je podrejeno srednjeročno vzdržnemu doseganju ciljne kapitalske ustreznosti Skupine Triglav, bosta nadzorni svet in uprava predlagala skupščini delničarjev zavarovalnice izplačilo dividende v višini 2,50 evra bruto na delnico," so sporočili iz zavarovalnice.

Predlagana dividenda predstavlja 70,3 odstotka konsolidiranega čistega dobička skupine za leto 2018.

Delničarji bodo odločali tudi o predlogih, da upravi in nadzornikom podelijo razrešnico za delo v lanskem letu ter da poslovanje zavarovalnice v letih 2019, 2020 in 2021 revidira družba Deloitte revizija.