c S
Zavarovalnica Triglav izdala podrejeno obveznico v vrednosti 50 milijonov evrov 25.04.2019 07:19 Ljubljana, 24. aprila (STA) - Zavarovalnica Triglav je izdala 30,5-letno podrejeno obveznico z možnostjo odpoklica po 10 letih in pol, s katero bo nadomestila obstoječo podrejeno obveznico, ki zapade leta 2020. Izdaja obveznice je vredna 50 milijonov evrov in je namenjena zagotavljanju optimalne kapitalske strukture in stroškovne učinkovitosti, so sporočili iz družbe.

"Nova izdaja je del rednih aktivnosti upravljanja kapitala Skupine Triglav, s katerimi zavarovalnica zagotavlja optimalno kapitalsko strukturo in njegovo stroškovno učinkovitost," so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz zavarovalnice.

Do prvega odpoklica obveznice leta 2029 je letna obrestna mera fiksna in znaša 4,375 odstotka, kupon pa je plačljiv letno. Kasneje bo obrestna mera variabilna, kupon pa se bo izplačeval četrtletno. Izdaja obveznic je namenjena dobro poučenim vlagateljem in bo uvrščena v trgovanje na organizirani trg Luksemburške borze.

Skupina Triglav je lani zbrala 1,068 milijarde evrov bruto premij oz. sedem odstotkov več kot v letu 2017, dobiček pred davki se je povečal za 15 odstotkov na 97,5 milijona evrov.

Rezultati so presegli načrtovane, kar je bilo predvsem posledica visoke rasti zavarovalne premije, ugodnega škodnega rezultata in nekaterih enkratnih dogodkov predvsem iz zadnjega četrtletja 2018.

Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav bo skupaj z upravo skupščini delničarjev predlagal, naj se del bilančnega dobička v višini 56,8 milijona evrov uporabi za izplačilo dividend. Za leto 2018 je tako predlagana dividenda v višini 2,50 evra bruto na delnico, kar je enako kot lani in tudi tri leta prej.