c S
Nadzorniki SDH soglašali s pogodbo o pravnem svetovanju pri prodaji še slabih desetih odstotkov NLB 25.04.2019 07:18 Ljubljana, 24. aprila (STA) - Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) je na današnji seji soglašal s sklenitvijo pogodbe za pravno svetovanje v postopku prodaje desetih odstotkov delnic NLB minus ene delnice. Država, ki je lani prodala prodala 65 odstotkov delnic banke, tako nadaljuje s postopki, da izpolni zaveze Evropski komisiji o prodaji.

Država, ki ima v lasti še 35-odstotni delež v NLB, je v postopku javne ponudbe delnic (IPO) lani prodala 59,1 odstotka delnic NLB in iztržila nekaj manj kot 609 milijonov evrov. Ob uveljavitvi opcije presežne dodelitve pa je delež prodanih delnic narasel na 65 odstotkov, izkupiček za državo pa na 669,5 milijona evrov. Lastniki 65 odstotkov banke so postali različni vlagatelji iz Slovenije, Evrope in sveta.

Finančni minister Andrej Bertoncelj je pred časom zatrdil, da bo država nadaljevala s prodajo preostalih desetih odstotkov minus delnice, tako da pridejo do ciljnega rezultata - da je država lastnica 25 odstotkov in delnice.

Nadzorniki SDH so danes poleg tega potrdili revidirano letno poročilo družbe in skupine za poslovno leto 2018. Vladi kot skupščini so predlagali, da na podlagi sprejetega letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2018 ter pozitivnega stališča k revizijskemu poročilu sprejme sklep, da se podeli razrešnica upravi družbe in nadzornemu svetu SDH za lansko leto.

Danes so se seznanili tudi s pregledom poslovanja Darsa z vidika stroškovne učinkovitosti poslovanja za leto 2018 in z realizacijo ciljev družbe.