c S
Naložbe CTN: Na Novomeškem za dobrih 11 milijonov evrov podpore 24.04.2019 13:16 Novo mesto, 24. aprila (STA) - Združenje mestnih občin Slovenije je pri razrezu denarja za celostne teritorialne naložbe (CTN) v tekočem finančnem obdobju Mestni občini Novo mesto namenilo nekaj več kot 11 milijonov evrov podpore. Občina bo omenjeno denarno podporo namenila za prednostne naložbe v urbano prenovo, trajnostno mobilnost in energetsko učinkovitost.

Na novomeški občini so za STA pojasnili, da so po povabilih združenja mestnih občin uspešno prijavili projekte ureditve mestnega jedra, novogradnje otroškega vrtca Bršljin, večnamenske poti ob Levičnikovi cesti, ureditve stanovanj na novomeškem Glavnem trgu, tematske poti gradišče Marof in Kettejev drevored ter projekt energetske sanacije stanovanjske stavbe na Kočevarjevi ulici.

Dodali so, da je prenova novomeškega Glavnega trga praktično končana, novi bršljinski vrtec deluje od lani, lani so končali tudi energetsko sanacijo stanovanjske stavbe na Kočevarjevi ulici 10 a.

Gradnjo večnamenske poti ob Levičnikovi cesti bodo končali letos poleti, za projekta ureditve stanovanj na Glavnem trgu in prenove Kettejevega drevoreda pa končujejo projektiranje.

Novomeška občina bo sicer po jesenskem povabilu združenja mestnih občin za prijavo projektov prijavila še nekaj projektov s področij urbane prenove in trajnostne mobilnosti. Med temi so na občini navedli predvideno prijavo projekta brvi za pešce in kolesarje.

Evropska unija mehanizem CTN namenja za uresničevanju ciljev trajnostnih urbanih strategij mestnih občin. Mestne občine v Sloveniji so iz CTN upravičene do skupaj 139 milijonov evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, kohezijskega sklada in državnega proračuna. Združenje mestnih občin Slovenije deluje v vlogi posredniškega organa za izbor omenjenih naložb.

Te naložbe niso ukrep ali prednostni podcilj operativnega programa, temveč omogočajo državam članicam EU, da izvajajo operativne programe medsektorsko in pridobivajo sredstva iz številnih prednostnih osi, enega ali več operativnih programov, s čimer zagotovijo izvajanje celostne strategije za posamezno območje.