c S
Aprila slabše gospodarsko razpoloženje 24.04.2019 11:08 Ljubljana, 24. aprila (STA) - Gospodarsko razpoloženje se je aprila poslabšalo. Vrednost kazalnika gospodarske klime se je aprila ustavila pri 6,9 odstotne točke, kar je 2,1 odstotne točke manj kot marca in 6,4 odstotne točke manj kot aprila lani. Kljub temu je bil kazalnik za 7,3 odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja, je danes sporočil statistični urad.

Gospodarsko razpoloženje je na mesečni ravni najbolj nižal kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih, za 1,1 odstotne točke. Na mesečni ravni so nanj negativno vplivali tudi kazalniki zaupanja v trgovini na drobno, v gradbeništvu in med potrošniki. Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih medtem na mesečno spremembo ni vplival.

Na letni ravni je na znižanje gospodarskega razpoloženja prav tako najbolj vplival kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih, za 3,3 odstotne točke. Negativno so nanj vplivali še kazalniki zaupanja med potrošniki, v storitvenih dejavnostih in v gradbeništvu. Vpliv kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bil pozitiven, je navedel urad.

Pregled poslovnih tendenc je pokazal, da se je aprila kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih na mesečni in letni ravni znižal. Na mesečni ravni je upadel za tri odstotne točke, na letni za osem odstotnih točk. Aprila je bil enak dolgoletnemu povprečju.

Negotove gospodarske razmere so bile po več kot dveh letih spet med pogostejšimi omejitvenimi dejavniki. Med četrtletnimi kazalniki se je najbolj poslabšala ocena obsega novih naročil, poslabšali sta se tudi oceni konkurenčnega položaja na trgih držav članic EU in na domačem trgu.

Pomanjkanje usposobljenih delavcev je ostal glavni omejitveni dejavnik proizvodnje za največji delež podjetij. Sledila sta mu znova nezadostno domače in tuje povpraševanje. Izpostavljen je bil tudi dejavnik negotove gospodarske razmere, katerega vrednost ni bila tako visoka že več kot dve leti.

Glede investicijske dejavnosti so podjetja ocenila, da bodo vlaganja letos v primerjavi z lani v povprečju višja za sedem odstotkov. Kazalnik sedanje poslovno stanje se je na polletni ravni poslabšal za devet odstotnih točk, kazalnik pričakovano poslovno stanje pa za odstotno točko.

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila aprila za 11 odstotnih točk nižja kot marca in za odstotno točko višja kot aprila lani. Od dolgoletnega povprečja je bila višja za odstotno točko. Na poslabšanje tega kazalnika so vplivale prodaja, pričakovana prodaja in obseg zalog.

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila aprila na mesečni nižja za tri odstotne točke, na letni za 13 odstotnih točk. Od dolgoletnega povprečja je bila višja za 26 odstotnih točk.

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila aprila enaka kot marca, hkrati pa za dve odstotni točki nižja kot aprila lani in za 12 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja. Vrednosti kazalnikov pričakovano povpraševanje, zaposlovanje in izkoriščenost zmogljivosti so bile enake kot v prejšnjem mesecu, vrednosti kazalnikov povpraševanje in pričakovano zaposlovanje pa sta bili nižji.