c S
Bolnišnice skupaj presegle predvidene finančne učinke sanacije 23.04.2019 05:05 Ljubljana, 19. aprila (STA) - Bolnišnice v sanaciji so lani skupaj za 3,56 odstotka presegle predvidene finančne učinke pri izvajanju sanacijskih programov, kaže poročilo ministrstva za zdravje. Od 15 bolnišnic cilja lanske sanacije niso dosegle tri. Na ministrstvu ugotavljajo, da je uspešno izvajanje sanacije povezano tudi z boljšimi rezultati poslovanja od načrtovanih.

"Ključni cilj sanacije bolnišnic je ekonomsko vzdržno in samostojno delovanje javnega zdravstvenega zavoda ob sočasni zadostni kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave," poudarja poročilo, ki ga bodo poslanci obravnavali v torek na skupni seji parlamentarnega odbora za zdravstvo in komisije za nadzor javnih financ.

Za sanacijo bolnišnic, ki se je začela z decembrom 2017 po sprejetju interventnega zakona, je vlada namenila 135,6 milijona evrov proračunskih sredstev za pokritje 80 odstotkov akumuliranega minusa bolnišnic. Predvideno je bilo, da bo sanacija trajala štiri leta.

Bolnišnice v sanaciji so za leto 2018 načrtovale pozitivne finančne učinke v višini 24,1 milijona evrov, kar predstavlja 30 odstotkov učinkov v celotnem obdobju sanacije. Doseženi finančni učinki - kot so jih poročale bolnišnice v sanaciji - pa so znašali dobrih 25 milijonov evrov, kar je 880.910 evrov več oziroma za 3,65 odstotka boljše od načrtovanega.

Med bolnišnicami, ki lani niso dosegle zadanega cilja sanacije, so Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana (78 odstotkov realiziranih finančnih učinkov), Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica in Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, ki sta realizirali 34 odstotkov oziroma deset odstotkov načrtovanih učinkov. Te bolnišnice so imele tudi primanjkljaj, višji od načrtovanega.

V UKC Ljubljana je primanjkljaj v višini 22,4 milijona evrov, ki je bil 48 odstotkov višji od načrtovanega, nastal predvsem zato, ker prejeta sredstva s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije niso zadoščala za pokritje vseh stroškov, kot so neplačani in podcenjeni izvedeni programi ter nepokrita sredstva za plače.

Večina bolnišnic lansko leto sklenila v rdečih številkah

Ob tem poročilo pojasnjuje, da je ministrstvo za leto 2018 bolnišnicam v sanaciji dalo izhodišče, da lahko pripravijo finančne načrte z načrtovanim negativnim poslovnim izidom, saj je bila zagotovitev uravnoteženega poslovanja v sanaciji zahtevana do 30. novembra 2021.

Negativni poslovni izid je za leto 2018 načrtovalo 12 bolnišnic v sanaciji, v rdečih številkah pa je lansko leto nato končalo deset bolnišnic. Od teh jih je sedem imelo nižji primanjkljaj od načrtovanega. Pozitivno pa so poslovali ljubljanski onkološki inštitut ter izolska, jeseniška, novomeška in brežiška bolnišnica. Slednji sta presežek uspeli realizirati z uspešnim izvajanjem sanacije.

"Če izvzamemo tri bolnišnice, ki niso dosegle planiranih finančnih učinkov sanacije in so imele višji primanjkljaj od načrtovanega, je ostalih 12 bolnišnic v sanaciji skupaj doseglo za 47,8 odstotka nižji primanjkljaj od načrtovanega," navajajo na ministrstvu.

Lani več neplačanih zapadlih obveznosti do dobaviteljev kot leto pred tem

Bolnišnice v sanaciji so konec leta 2018 skupaj imeli okoli 51,76 milijona evrov neplačanih zapadlih obveznosti do dobaviteljev, kar je okoli 19,83 milijona evrov več oziroma 62,1 odstotka višji znesek od stanja konec leta 2017.

Stanje neplačanih zapadlih obveznosti se je konec leta 2017 glede na stanje konec leta 2016 močno znižalo (takrat je znašalo 115,53 milijona evrov), saj so bolnišnice v sanaciji prejele sredstva na podlagi interventnega zakona.

Bolnišnice z večjimi likvidnostnimi težavami konec leta 2018 so Bolnišnica Nova Gorica (16,6 odstotka zapadlih obveznosti v celotnih prihodkih), kranjska porodnišnica (9,9 odstotka), bolnišnica Topolšica (9,2 odstotka), bolnišnica Murska Sobota (osem odstotkov), ptujska bolnišnica (6,5 odstotka), UKC Ljubljana (6,5 odstotka) in Splošna bolnišnica Brežice (4,3 odstotka).

Od bolnišnic pričakujejo hitrejše zaključevanje sanacijskih ukrepov

Finančne učinke sanacijskih ukrepov bodo v bolnišnicah letos preverjali z notranjimi revizijami. Bolnišnice bo obiskal tudi sanacijski odbor, ki se bo podrobno seznanil s sanacijo ter sanacijskim upravam in nosilcem ukrepov podal usmeritve.

Za letos pa bolnišnice v sanacijskih načrtih iz leta 2018 načrtujejo pozitivne finančne učinke v višini 21.583.352 evrov. Glede na spremenjene razmere poslovanja iz splošnega dogovora za leto 2019 in izhodišča sanacijskega odbora bodo bolnišnice še v aprilu pripravile dopolnitve sanacijskih programov, so napovedali na ministrstvu.

Kot je razvidno iz poročila, je med ključnimi izhodišči za dopolnitev programov tudi premik časovnice izvajanja sanacijskih ukrepov s ciljem zaključevanja ukrepov v letu 2020 namesto v letu 2021. Določiti je treba tudi toliko sanacijskih ukrepov, da bo njihov finančni učinek višji za 20 odstotkov glede na predvideni cilj sanacije posamezne bolnišnice.

Dolgoročno stabilnost poslovanja bolnišnic lahko zagotovijo sistemski ukrepi

"Sanacija bolnišnic ima svoje omejitve," v poročilu še ugotavlja ministrstvo. Dolgoročno namreč ne more biti uspešna, če bo odvisna le od izvedenih ukrepov, ki so v pristojnosti sanacijskih uprav.

Zato so izpostavili sistemske ukrepe za povečanje učinkovitosti poslovanja, med katerimi so racionalizacija organiziranosti javne zdravstvene mreže, enoten in povezan informacijski sistem v zdravstvu, vzpostavitev centralne točke za javno naročanje v zdravstvu in upravljanje z zalogami ter odprava nepotrebnih napotitev za izvajanje diagnostičnih in drugih zdravstvenih storitev.

Bolnišnice v sanaciji pa med sistemski ukrepi za zagotavljanje dolgoročne poslovne in plačilne stabilnosti želijo, da bodo cene zdravstvenih storitev odražale dejanske stroške.