c S
Skladu obrtnikov zmanjkuje denarja za izplačilo pokojnin 23.04.2019 05:01 Ljubljana, 20. aprila (STA) - Skladu obrtnikov in podjetnikov grozi, da mu bo zmanjkalo denarja za izplačilo pokojnin iz poklicnega pokojninskega zavarovanja, ki ga ne trži že več kot 20 let, ima pa še nekaj tisoč članov. Vodstvo je na nedavni skupščini predlagalo znižanje pokojnin za 30 odstotkov, a predlog ni dobil zadostne podpore. Nova skupščina bo 13. maja.

Sklad obrtnikov in podjetnikov izvaja poklicno pokojninsko zavarovanje od leta 1956 in čeprav tovrstnih zavarovanj že od leta 1996 ne sklepa več, še vedno predstavljajo jedro njegovih produktov. V poklicnem pokojninskem zavarovanju ima nekaj več kot 3000 aktivnih članov, v vseh skupaj pa več kot 9000. Letno izplača za približno 9,8 milijona evrov pokojnin, je za STA pojasnil predsednik uprave Bojan Jean.

Sklad je bil leta 1956 ustanovljen kot nekakšen vzporeden zavod za pokojninsko zavarovanje za obrtnike, saj ti v času po drugi svetovni vojni niso bili vključeni v pokojninsko in zdravstveno zavarovanje tako kot ostali državljani.

V državni pokojninski sistem so začeli obrtniki vplačevati premije šele leta 1965, iz katerega pa so se jim prve pokojnine začele izplačevati šele po letu 1985. Da bi popravili to krivico, je DZ leta 2016 sprejel zakon o poračunavanju finančnih obveznosti države iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter določil letno povračilo, ki ga mora skladu plačevati država.

Izplačevanje povračil ni potekalo brez problemov, zato je sklad tudi večkrat tožil državo. Ta se je leta 2000 odzvala s spremembo zakona, s katerim se je letno povračilo skladu zmanjšalo s približno šest milijonov evrov na 600.000 evrov. Sklad tako nima več dovolj denarja, da bi lahko izplačal pokojnine v sedanji višini vsem svojim članom.

"Če skupščina ne bo znižala pokojnin, bo sredstev na dolgi rok zmanjkalo," je pojasnil Jean. Pokojnine bi se morale po izračunih uprave znižati za 30,4 odstotka, a skupščina sklada je 2. aprila s tesnim izidom ta predlog zavrnila. Posledično sta dva člana nadzornega sveta, ki sta soglašala z oceno stanja in predlogi uprave, odstopila.

Kot ustrezna rešitev za nastali položaj se je pokazala ustanovitev zavarovalnice. Doslej je sklad po Jeanovih besedah že pridobil potrebna soglasja, mora pa znižati pokojnine, da bo imel usklajena sredstva in obveznosti in izkazoval finančno trdnost, kakršno se zahteva od lastnika zavarovalnice. Ker sklad nima dovolj denarja za izplačilo vseh pokojnin v sedanji višini, je namreč Agencija za zavarovalni nadzor ugotovila, da ni finančno trden.

Če sklad ne bo znižal pokojnin iz "starih" zavarovanj, bo najprej prenehal izvajati "nova" zavarovanja, za katera je po Jeanovih besedah sredstev dovolj in jih nameravajo prenesti na novo zavarovalnico, počasi pa bo ugasnilo tudi poklicno pokojninsko zavarovanje. Sredi maja je tako že sklicana nova skupščina, ki bo ponovno odločala o znižanju pokojnin iz "starih" zavarovanj. Če bo predlog tokrat sprejet, bo veljal z izplačili za junij.