c S
Objavljen razpis za 53 dodatnih ambulant družinske medicine 23.04.2019 05:00 Ljubljana, 20. aprila (STA) - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je danes objavil razpis za opravljanje programov zdravstvenih storitev v letošnjem letu. Med drugim so razpisali programe za dodatnih 32 splošnih ambulant ter 21 ambulant otroških in šolskih dispanzerjev, za kar bodo namenili 7,1 milijona evrov. Rok za prijavo na razpis je 6. maj.

Da bi čim prej razbremenili družinske zdravnike in ker so prvi specializanti družinske medicine letos že uspešno zaključili specializacijo, je razpisni rok za prijavo na programe za splošne in tudi pediatrične ambulante 6. maj. Rok se bo podaljšal do oddaje neoddanega programa, vendar najdlje do konca leta.

Razpis je objavljen na spletni strani ZZZS in v časniku Dnevnik. Poleg dodatnih programov za splošne in pediatrične ambulante zajema tudi programe zobozdravstva, reševalne službe in nujne medicinske pomoči, specialističnih ambulant in dializ ter specialistične bolnišnične dejavnosti.

ZZZS je razpisal še programe zdraviliške in lekarniške dejavnosti, dejavnosti zdravstvene nege in druge zdravstvene dejavnosti, ki jih opravljajo domovi za starejše in drugi socialnovarstveni zavodi ter dejavnosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Na razpis se lahko prijavijo javni zdravstveni zavodi, gospodarske družbe in drugi zavodi ter zasebni zdravstveni delavci, ki imajo dovoljenje in koncesijo za opravljanje javne zdravstvene službe ter med drugim še nimajo sklenjene pogodbe z ZZZS ali imajo sklenjeno začasno pogodbo.

Rok za oddajo ponudb z izjemo za programe družinskih in pediatričnih ambulant je 31. avgust.

STA objavlja tabeli s podatki o širitvi mreže ambulant družinske medicine v letošnjem letu po izpostavah ZZZS.

Otroški in šolski dispanzer

izpostava št. timov

---------------------------

Ljubljana 6

Celje 2

Koper 2

Kranj 2

Domžale 2

Šmarje 1

Žalec 1

Brežice 1

Idrija 1

Nova Gorica 1

Novo mesto 1

Velenje 1

--------------------------

skupaj 21

Splošna ambulanta

izpostava št. timov

------------------------------------

Ljubljana 5

Kranj 3

Koper 2

Celje 1

Slovenske Konjice 1

Šentjur 1

Krško 1

Sevnica 1

Radovljica 1

Škofja Loka 1

Tržič 1

Cerknica 1

Domžale 1

Grosuplje 1

Logate 1

Ribnica 1

Vrhnika 1

Zagorje 1

Ptuj 1

Slovenska Bistrica 1

Nova Gorica 1

Novo mesto 1

Črnomelj 1

Mozirje 1

Velenje 1

-----------------------------------

skupaj 32

Vir: ZZZS