c S
Ministrstvo ponovno išče interesente za interventni odvoz odpadne embalaže 23.04.2019 05:54 Ljubljana, 21. aprila (STA) - Ministrstvo za okolje in prostor je v začetku tedna objavilo nov javni razpis za prevzem in obdelavo odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč. Gre za odvoz na območjih, kjer v prvem javnem naročilu ni bilo zanimanja ponudnikov, ministrstvo pa je tokrat naročilo razbilo v manjše dele.

Lani poleti so komunalna podjetja po državi glasno opozarjala na problematiko nakopičene odpadne embalaže, ki je niso želele prevzeti pooblaščene družbe za ravnanje z odpadno embalažo. Komunale same niso imele prostora za skladiščenje tolikšnih količin, zato je grozila okoljska in zdravstvena katastrofa. Podobno so se več let ponekod kopičile odpadne nagrobne sveče.

Ministrstvo za okolje in prostor je ob nastopu vlade premierja Marjana Šarca prisluhnilo komunalnim podjetjem in privolilo v interventni odvoz embalaže in sveč. Interventni zakon je bil sprejet 28. decembra, javni razpis pa je bil objavljen januarja. Po večkratnem spreminjanju in podaljšanju roka je konec marca ministrstvo odločilo, da ne odda javnega naročila v treh od skupno petih opredeljenih sklopov javnega naročila, ker ni prejelo nobene ponudbe.

Kot je v odgovoru na poslansko vprašanje ta teden v državnem zboru povedal okoljski minister Simon Zajc, so se na ministrstvu odločili sklope razdeliti na manjše količine: "Menimo namreč, da je bil problem v tem, da so bile količine prevelike."

Že v ponedeljek je bilo tako objavljeno novo javno naročilo, za katerega se rok za oddajo ponudb izteče 17. maja. Ta odvoz odpadnih sveč razbija na območje A in območje B - prvo obsega 80 občin v pomurski, podravski in koroški statistični regiji, drugo pa 61 občin savinjske, zasavske, posavske regije ter statistične regije jugovzhodna Slovenija.

Prevzem in obdelavo komunalne odpadne embalaže iz območja C, ki sicer obsega 71 občin, pa je ministrstvo tokrat razdelilo v štiri sklope. Prvi del se nanaša na odvoz iz obalno-kraške, primorsko-notranjske in dela osrednjeslovenske statistične regije, drugi na odvoz iz gorenjske in goriške statistične regije, tretji na del osrednjeslovenske in primorsko-notranjske statistične regije in četrti na odvoz zgolj iz dela osrednjeslovenske regije.

Zajc je v DZ napovedal, da bodo, če bo vse po sreči, postopke v teh delih z izbiro izvajalca zaključili junija. Glede delov, za katere je bil interes izražen že v prvem javnem naročilu, pa naj bi ocenjevanje prispelih ponudb zaključili v tem tednu, v začetku prihodnjega tedna pa naj bi objavili odločitev o oddaji naročila.

Predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) Sebastijan Zupanc sicer dvomi, da bo država z razbitjem razpisa na manjše dele kaj bolj uspešna. "Glede na to, da je glavnina predelovalnih obratov za odpadno embalažo v vzhodnem delu Slovenije, je težko pričakovati, da se bo kaj bistveno spremenilo s ponovljenim razpisom. Ta se namreč nanaša na regije zahodne Slovenije," je spomnil.

"Morda bo ministrstvo uspelo pridobiti ustrezne ponudbe za osrednjeslovensko in morda še primorsko regijo, zelo pa dvomim, da bo tolminski in goriški del zanimiv za predelovalce," je povedal Zupanc. Zakon o interventnih ukrepih je namreč omejil ceno za odstranjevanje teh odpadkov na 120 evrov plus DDV, cena pa vključuje tako logistične stroške kot stroške obdelave. "Seveda je zahodna Slovenija logistična mnogo bolj zahtevna in stroškovno potratna glede odvoza te embalaže kot vzhodna Slovenija, kjer so obrati locirani," je spomnil.

Ministrstvo je problem nakopičene odpadne embalaže lani reševalo tudi s sprejemom nove uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki je komunalam omogočila, da same sklenejo pogodbe za odvoz z izvajalci. "Na podlagi te uredbe naj bi bilo odpeljano skupno 10.800 ton embalaže. Za ta namen smo sklenili tripartitne pogodbe med nami, komunalami in izvajalci za 1,15 milijona evrov," je povedal Zajc.

V četrtek pa je vlada sprejela tudi novo uredbo o odpadnih nagrobnih svečah. Ta prenaša obveznost zagotavljanja predelave odpadnih sveč z zbiralcev na proizvajalce oz. prodajalce in uvaja finančno jamstvo, ki bo državo varovalo v primerih, ko proizvajalci svoje dolžnosti ne bodo opravljali.

"Ta uredba je nadomestila staro, ki je bila izredno nedorečena," je pojasnil Zupanc. Nova uredba, ki med drugim natančneje opredeljuje obveznosti proizvajalcev, je po njegovi oceni korak v pravo smer. "Jo pa dojemamo kot začasno uredbo. Ministrstvo namreč pripravlja zakonodajo o razširjeni odgovornosti proizvajalcev, ki se ji bodo podredili predpisi za tokove različnih vrst odpadkov. Takrat predvidevamo, da bo tudi tukaj prišlo do spremembe," je še povedal prvi mož zbornice.