c S
Velenjski svetniki sprejeli pravilnik o oddaji oskrbovanih stanovanj 23.04.2019 06:40 Velenje, 21. aprila (STA) - Velenjski občinski svetniki so na aprilski seji sprejeli pravilnik o oddaji oskrbovanih stanovanj. Z njim bo občina urejala oddajo oskrbovanih stanovanj v njeni lasti in tistih, ki jih bo pridobila v soinvestitorstvu ali javno-zasebnem partnerstvu, so sporočili z občine.

Velenjska občina je lansko jesen skupaj z republiškim stanovanjskim skladom začela med Jenkovo in Jurčičevo cesto v neposredni bližini Doma za varstvo odraslih Velenje gradnjo 15 oskrbovanih stanovanj, ki jih bodo oddali v najem predvidoma jeseni.

Skupna vrednost gradnje teh oskrbovanih stanovanj znaša skoraj 1,5 milijona evrov, republiški stanovanjski sklad pa gradnjo sofinancira v višini 546.470 evrov.

Na razpolago bodo garsonjere in enosobna stanovanja, za katera je že sedaj veliko zanimanja. Stanovanja bodo dodeljena na osnovi javnega razpisa za dodelitev oskrbovanih stanovanj v najem, ki bo objavljen predvidoma maja.

Na podlagi pravilnika bo do najema oskrbovanega stanovanja upravičen prosilec, ki je starejši od 65 let, ima na dan objave razpisa stalno prebivališče na območju velenjske občine ter mu psihofizične sposobnosti omogočajo, da z redno organizirano pomočjo drugega in zagotovljenim zdravstvenim varstvom ohranja zadovoljivo duševno in telesno počutje ter samostojnost v bivalnem okolju, tako da ne potrebuje popolnega institucionalnega varstva v zavodu oz. domu starejših.

Prav tako mora biti prosilec glede na svoje ekonomsko stanje sposoben plačevati najemnino in druge stroške, ki so vezani na najem in bivanje v oskrbovanem stanovanju in ni v osebnem stečaju, je državljan Slovenije ali držav EU z dovoljenjem za stalno prebivanje v Sloveniji. Če je državljan drugih držav, je upravičen do najema samo ob izpolnitvi pogoja recipročnosti.

Iz pravilnika tudi izhaja, da prosilec ne sme biti v postopku odpovedi najemne pogodbe za neprofitno stanovanje oz. za namensko najemno stanovanje za upokojence in druge starejše ali za oskrbovano stanovanje iz razlogov, navedenih v stanovanjskem zakonu. Poleg tega mora imeti do prejšnjega lastnika stanovanja poravnane vse obveznosti iz naslova najemnine in drugih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine, ter dosega dohodkovni cenzus glede na povprečno mesečno neto starostno pokojnino v Sloveniji, ob upoštevanju število članov gospodinjstva.

To pomeni, da mora en član gospodinjstva dosegati najmanj 120 odstotkov oz. dva člana najmanj 180 odstotkov od povprečne neto starostne pokojnine v Sloveniji, so še navedli na velenjski občini.