c S
Prenos nepremičnin z DUTB na stanovanjski sklad še proučujejo 23.04.2019 06:36 Ljubljana, 22. aprila (STA) - Potem ko je Stanovanjski sklad RS predlagal, da se z DUTB na sklad prenesejo zemljišča za gradnjo stanovanj, na ministrstvu za finance pravijo, da pregled, katere nepremičnine bi bile primerne, še poteka in da bo treba določiti tudi način prenosa. V DUTB opozarjajo, da je potreben sklep vlade kot skupščine DUTB.

Stanovanjski sklad je ta teden vladi predlagal, da bi z Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) prenesli zemljišča za gradnjo stanovanj, ki ležijo na t. i. prednostnih območjih za stanovanjsko oskrbo (PROSO), torej območjih, kjer je potreba po stanovanjih največja. Kot navaja poročilo o opredelitvi in določitvi PROSO, ki je objavljeno na spletni strani ministrstva za okolje in prostor, so glede na demografske kriterije, kriterije stanovanjskega trga in kriterije gospodarskega razvoja to Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Koper, Novo mesto, Krško in Ptuj.

Sklad bi lahko nato ta zemljišča uporabil v projektih stanovanjskih zadrug, občinskih skladov, tudi z zasebnimi investitorji je v četrtek na novinarski konferenci v Ljubljani povedal direktor sklada Črtomir Remec. "Razpolagati moramo z dovolj zemljišči, da lahko dolgoročno zagotavljamo urejeno preskrbo s stanovanji," je dejal.

Prenos zemljišč bi lahko pomenil začetek dolgoročne zemljiške politike države, je že v ponedeljek na okrogli mizi STA v Ljubljani dejal Remec, in odločitev o tem bo "prvi pokazatelj, ali vlada s stanovanjsko politiko misli resno".

Nacionalni stanovanjski program za obdobje 2015-2025 sicer predvideva, da bo finančno ministrstvo skupaj z DUTB, na katero so bile prenesene tudi terjatve, ki so zavarovane s hipotekami na stanovanjih, pripravilo enoten seznam stanovanj, republiški stanovanjski sklad pa bo ocenil primernost stanovanj za ciljne skupine uporabnikov.

Minister za finance Andrej Bertoncelj je v ponedeljek v odgovorih na poslanska vprašanja v DZ dejal, da bo DUTB pregledala "fond svojih stanovanj oziroma eventuelno zemljišč, primernih za pozidavo", nato pa bodo poiskali "ustrezne rešitve, da se to tudi prenese na stanovanjski sklad".

Na ministrstvu so STA dodatno povedali, da so "aktivnosti glede priprave pregleda nepremičnin v lasti DUTB, ki bi bile primerne za prenos na Stanovanjski sklad RS, v teku". "Ko bo pregled nepremičnin pripravljen, bo treba za prenos primernih nepremičnin poiskati tudi ustrezno pravno obliko prenosa," so še povedali na ministrstvu.

V DUTB poudarjajo, da morajo pri izvajanju prodaje svojega premoženja, vključno z nepremičninami, upoštevati zakon, ki opredeljuje delovanje DUTB, in zasledovati cilj maksimalne povrnitve premoženja davkoplačevalcem. "Kakršenkoli odklon od takšnega načina upravljanja premoženja, torej tudi prenos zemljišč na stanovanjski sklad, lahko pomeni odmik od zakonskih obveznosti DUTB in tako vpliva na doseganje zastavljenih ciljev," so STA povedali v slabi banki.

"Tovrstno ravnanje DUTB je torej možno samo na podlagi sklepa vlade v vlogi skupščine DUTB," so dodali.

Povedali so, da gre za 10 zemljišč, drugih informacij pa, ker v zvezi z nekaterimi med njimi tečejo prodajni postopki, ne morejo podati.

Ministrstvo za okolje in prostor morebiten prenos podpira. Kot je namreč minister Simon Zajc dejal v ponedeljek v odgovorih na poslanska vprašanja v DZ, si želi več projektov, kot je pilotni projekt stanovanjske zadruge na Rakovi Jelši v Ljubljani. "Zato bi bilo tudi primerno, da gredo nekatera zemljišča z DUTB na državni stanovanjski sklad, da bo lahko poleg občinskih stanovanjskih skladov tudi država vstopala v takšne projekte," je dejal.