c S
Zaupanje potrošnikov upadlo tudi aprila 19.04.2019 11:33 Ljubljana, 19. aprila (STA) - Zaupanje potrošnikov v Sloveniji, ki upada od februarja, se je poslabšalo tudi aprila. Vrednost kazalnika, ki meri zaupanje, se je aprila na mesečni ravni znižala za eno odstotno točko, na letni ravni pa za devet odstotnih točk. Potrošniki so bolj pesimistični glede pričakovanj o gospodarskem stanju v državi, kažejo podatki statističnega urada.

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila aprila za štiri odstotne točke nižja kot januarja, vendar za 12 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.

Poslabšala so se pričakovanja potrošnikov glede gospodarskega stanja v državi (za štiri odstotne točke) in števila brezposelnih (za dve odstotni točki). Pričakovanje glede varčevanja se je nekoliko izboljšalo (za eno odstotno točko), pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu pa je bilo enako kot v prejšnjem mesecu.

Na letni ravni se je vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov znižala za devet odstotnih točk. Znižali so se vsi štirje kazalniki, ki sestavljajo kazalnik zaupanja, pri čemer sta se dva, pričakovanje potrošnikov glede gospodarskega stanja v državi in glede števila brezposelnih, znižala v precej večji meri (za 16 oz. 15 odstotnih točk), pričakovanje potrošnikov glede finančnega stanja v gospodinjstvu in glede varčevanja pa v manjši meri (za tri oz. za eno odstotno točko).

"V zadnjem času se je precej poslabšalo razpoloženje potrošnikov, povezano s splošnimi gospodarskimi razmerami; poslabšalo se je tudi njihovo mnenje glede finančnih razmer v gospodinjstvu, vendar v manjši meri," so pojasnili na statističnem uradu.

Aprila se je glede na januar poslabšalo predvsem pričakovanje potrošnikov glede obnove stanovanja in glede nakupa avtomobila (za šest oz. pet odstotnih točk). Upoštevati pa je treba, da sta bili vrednosti teh dveh kazalnikov januarja najvišji v zadnjih desetih letih," so opozorili na statističnem uradu. Pričakovanje glede nakupa stanovanja se je poslabšalo za eno odstotno točko.