c S
Evropski parlament podprl več predlogov na področju kapitalskih trgov 19.04.2019 05:53 Strasbourg, 18. aprila (STA) - Evropski parlament je potrdil več predlogov, ki bodo pripomogli k dokončanju unije kapitalskih trgov. Ta je bistvena za spodbujanje rasti v Evropi, vlaganje v inovacije in spodbujanje globalne konkurenčnosti EU, so prepričani v Bruslju.

Enajst sprejetih predlogov bo prispevalo k širitvi ciljev unije kapitalskih trgov glede inovativnega financiranja in ustvarjanja več naložbenih priložnosti na lokalni ter vse do evropske ravni. Med njimi so dogovor o ukrepih za izboljšanje trga investicijskih skladov EU ter o reviziji zakonodaje o evropskih nadzornih organih in zakonodaje o investicijskih projektih, so sporočili po zasedanju.

Potrjen je še dogovor o pravilih EU o kritih obveznicah, o novih pravilih za nadaljnje izboljšanje dostopa manjših podjetij do kapitalskih trgov, o pravilih o razkritju glede trajnostnih naložb, o strožjem nadzoru centralnih nasprotnih strank ter o enostavnejših in bolj sorazmernih pravilih za izvedene finančne instrumente, s katerimi se trguje na prostem trgu.

"Unija kapitalskih trgov bo podjetjem omogočila, da bodo imela več priložnosti za financiranje, tako doma kot drugje po uniji, potrošnikom pa zagotovila več možnosti varčevanja za prihodnost. Alternativni tržni viri financiranja so zlasti pomembni za financiranje inovacij, podjetništva in zagonskih podjetij, ki so glavni pri ustvarjanju delovnih mest. Čeprav bo projekt koristil vsem državam članicam, bo še zlasti okrepil ekonomsko in monetarno unijo," je ocenil podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, pristojen za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov.