c S
Premogovnik Velenje in SDRES v sporu glede akta o plačah 19.04.2019 06:50 Velenje, 18. aprila (STA) - Izpolnitev pogoja, pod katerim so različne strani podpisale kolektivno pogodbo premogovništva, se v Premogovniku Velenje zapleta. Vodstvo Premogovnika in sindikat rudarstva in energetike bi namreč morala uskladiti splošni akt o plačah ali podjetniško kolektivno pogodbo, a sta se znašla v sporu.

Ena od sprememb kolektivne pogodbe premogovništva, ki so jo v sredo podpisali Energetska zbornica Slovenije, Sindikat pridobivanja energetskih surovin Slovenije (SPESS), Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) in Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije (SDE), je na področju sistema obračuna plač. To bo urejeno na način, kot velja v kolektivni pogodbi elektrogospodarstva, zaradi česar morajo v družbah podpisnicah kolektivne pogodbe premogovništva sprejeti oz. prilagoditi splošni akt o plačah ali to urediti v podjetniški kolektivni pogodbi.

A ob pripravi splošnega akta o plačah se je v Premogovniku zapletlo med vodstvom in SDRES. Ta želi, da strani pred pogajanji podpišeta dogovor o postopku usklajevanja splošnega akta o plačah in se brez tega ne želijo udeleževati pogajanj. Vodstvo Premogovnika pa pravi, da bi bili dogovor pripravljeni podpisati, a brez vsebin, ki vanj ne sodijo.

"SDRES vztraja, da se v dogovor vnesejo vsebine, ki tja ne sodijo in jih ni mogoče vnaprej fiksno definirati, saj so stvar pogajanj in dogovora. V pogajanjih pričakujemo konstruktivno sodelovanje vseh strani, saj lahko le tako pripravimo kakovosten splošni akt o plačah. Pogajanja so v teku in SDRES je vseskozi dobrodošel pogajalec," so povedali v Premogovniku.

Zaupnik SDRES Asmir Bečarević pa je za STA povedal, da je poslovodstvo Premogovnika Velenje v ta dogovor vneslo določila, ki niso bila izpogajana. Dodal je, da je njihova osnovna zahteva skozi socialni dialog določiti osnovne plače za vsa delovna mesta.

V Premogovniku so pojasnili, da do razhajanja prihaja pri predlogu, da se posamezno delovno mesto vrednoti po enotni metodologiji v okviru sistemizacija delovnih mest in ni predmet splošnega akta o plačah, ter pri predlogu, da je dovolj, če splošni akt o plačah in njegove spremembe podpiše eden od reprezentativnih sindikatov v Premogovniku.

Pogajanja o splošnem aktu o plačah sicer v Premogovniku potekajo v okviru poenotenja podjetniških kolektivnih pogodb v skupini Holding Slovenske elektrarne. Teh pogajanj se mimo spora vodstva in SDRES udeležuje SPESS. Strani sta se uspeli dogovoriti o vseh temeljnih točkah splošnega akta, odprti ostajajo natančni testni izračuni, ki morajo potrditi ustreznost oblikovanega plačnega sistema.