c S
ESS danes o predlogu socialnega sporazuma 19.04.2019 07:43 Ljubljana, 19. aprila (STA) - Ekonomsko-socialni svet (ESS) bo na današnji seji med drugim obravnaval predlog socialnega sporazuma, ki ga je v začetku marca predstavila Gospodarska zbornica Slovenije (GZS). Sporazum med drugim predvideva 24-odstotni dvig povprečne bruto plače do leta 2025.

GZS je predlog socialnega sporazuma predstavila brez predhodnih usklajevanj, kar je naletelo na nekaj kritik. Socialni sporazum za prenovo plačnega sistema v gospodarstvu in rast plač v obdobju 2019-2025 predvideva 24-odstotni dvig povprečne bruto plače do leta 2025. Na GZS poudarjajo, da je predpogoj za to hitrejša rast produktivnosti dela, ki bi se morala v navedenem obdobju skoraj podvojiti.

Predlog sporazuma temelji na razvojnem partnerstvu treh generacij do leta 2025. GZS si prizadeva, da bi slovensko gospodarstvo takrat ustvarjalo 60.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega in izvoz v vrednosti 50 milijard evrov, povprečna bruto plača pa bi znašala 2000 evrov.

Če bo sprejet, bo to šesti socialni sporazum v samostojni Sloveniji. Prejšnji, ki so ga partnerji podpisali za leti 2015 in 2016, se je obdržal manj kot leto dni.

Odgovor sindikatov na predlog socialnega sporazuma je predlog splošne kolektivne pogodbe za zasebni sektor, ki sledi zahtevi po odpravi razkoraka med najnižjimi osnovnimi plačami po tarifnih razredih in minimalno plačo.

ESS ima na dnevnem redu današnje seje tudi problematiko vodenja evidenc delovnega časa, okvir za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2020-2022, osnutek programa stabilnosti 2019 in predstavitev uredbe o uvedbi enotne vozovnice.