c S
Za predelavo odpadnih sveč po novem odgovorni prodajalci 18.04.2019 13:16 Ljubljana, 18. aprila (STA) - Vlada je danes sprejela uredbo o odpadnih nagrobnih svečah. Ta prenaša obveznost zagotavljanja predelave odpadnih sveč z zbiralcev na proizvajalce oz. prodajalce in uvaja finančno jamstvo, ki bo državo varovalo v primerih, ko proizvajalci svoje dolžnosti ne bodo opravljali, je pojasnil minister za okolje in prostor Simon Zajc.

Minister je na novinarski konferenci po seji vlade povedal, da so cilji nove uredbe jasna ureditev, ustreznejše ravnanje z odpadnimi svečami in preprečevanje njihovega kopičenja pri zbiralcih. Z njo se odpravljajo tudi vsebinska neskladja z uredbo o odpadkih.

V tej luči dokument po Zajčevih besedah prinaša dve pomembni novosti, ki bosta preprečili ponovitev lanskih težav s kopičenjem odpadne embalaže in sveč.

Po novem za predelavo odpadnih sveč ne bodo več zadolženi zbiralci, temveč tisti, ki sveče dajejo na trg, je dejal Zajc. Poleg tega uredba po vzoru uredbe o ravnanju z električno in elektronsko opremo uvaja finančno jamstvo, s katerim se bo država zavarovala za primere, ko proizvajalci oz. prodajalci sveč ne bodo opravljali svoje nove dolžnosti in bo za predelavo morala poskrbeti država, je dodal.

Gre za prenovljena pravila ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, zato da se zagotovi njihovo ločeno zbiranje od drugih komunalnih odpadkov, vključno z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov, ter recikliranje in drugi načini obdelave. V sedaj veljavni uredbi je določanje deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč in obdobje prevzemanja neustrezno predpisano, zato tudi ministrstvo za okolje in prostor ni moglo objavljati deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč, so po seji novosti podrobneje obrazložili tudi v uradu vlade za komuniciranje.

Uredba, tako minister, predstavlja "še enega od korakov urejanja problematike z odpadki in odpadnimi svečami, s katero se trenutno najbolj spopadamo na našem ministrstvu".

Problematika odpadkov je v Sloveniji pereča že nekaj časa. Po kriznih razmerah, ki so vladale lani poleti, so pri številnih komunalah in ob pokopališčih še vedno nakopičeni kupi odpadne embalaže in odpadnih sveč. Na podlagi zakona o interventnem odvozu odpadne embalaže in odpadnih sveč je ministrstvo objavilo javno naročilo za izbiro podjetij, ki bodo smeti odpeljala.

Ministrstvo je pred nedavnim odločilo, da ne odda javnega naročila za prevzem in obdelavo odpadne komunalne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč v treh od skupno petih opredeljenih sklopov javnega naročila. V roku, ki ga je večkrat podaljšalo, namreč ni prejelo nobene ponudbe.

Inšpektorji Inšpektorata RS za okolje in prostor so na podlagi zakona o interventnem odvozu opravili oglede pri izvajalcih javne službe zbiranja komunalnih odpadkov in upravljavcih pokopališč. Za interventni odvoz so označili 13.700 ton odpadne mešane embalaže in 695 ton odpadnih nagrobnih sveč.

Država je lani komunalam, ki niso mogle čakati na interventni odvoz odpadne embalaže, s spremembo uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo omogočila tudi, da so se o odvozu nakopičene embalaže z izvajalci dogovorile same.