c S
Slovenija do leta 2020 težko do 25-odstotnega deleža obnovljivih virov energije 18.04.2019 13:12 Ljubljana, 18. aprila (STA) - Vlada se je seznanila z informacijo, da Sloveniji do leta 2020 morda ne bo uspelo doseči zastavljenega 25-odstotnega deleža obnovljivih virov energije v skupni rabi bruto končne energije. Delež bi morala povečati za okoli trikrat toliko, kot ga je med letoma 2010 in 2017. Infrastrukturno ministrstvo sicer v letih 2019 in 2020 za to načrtuje ukrepe.

Slovenija je v okviru direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov zavezana do leta 2020 doseči 25-odstotni delež obnovljivih virov energije v skupni rabi bruto končne energije ter 10-odstotni delež obnovljivih virov v prometu, so po seji vlade spomnili v njenem uradu za komuniciranje.

Slovenija je v letu 2017 dosegla 21,5-odstotni delež novih virov v bruto končni rabi energije. Za izpolnitev zastavljenega cilja bi tako morala njihovo uporabo okrepiti za 3,5 odstotne točke, zato ministrstvo za infrastrukturo ocenjuje, da obstaja možnost, da Slovenija ciljnega deleža ne bo dosegla.

Ministrstvo sicer v letih 2019 in 2020 načrtuje dodatne ukrepe za povečanje deleža obnovljivih virov energije v skupni rabi bruto končne energije.

Poleg tega bo Slovenija na strokovni in politični ravni letos vodila posvetovanja z Evropsko komisijo z namenom zbližanja stališč glede ocene in priporočil v zvezi z osnutkom nacionalnega energetskega in podnebnega načrta v delu, ki se nanaša na določitev nacionalnega prispevka na področju obnovljivih virov energije do leta 2030.