c S
Vlada predlaga zamik novega množičnega vrednotenja nepremičnin 18.04.2019 15:18 Vlada je na današnji seji potrdila predlog novele zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin in predlog novele zakona o evidentiranju nepremičnin. Z njima se rok za izvedbo množičnega vrednotenja z letošnjega poletja zamika na konec marca prihodnje leto.

Rok za uveljavitev novih modelov vrednotenja nepremičnin in izvedbo novega cikla vrednotenja se tako po predlogu novele zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin prestavlja z 31. julija letos na 31. marec 2020. Obvestila o novih vrednostih bodo lastniki nepremičnin po novem prejeli v aprilu 2020. Takrat bodo lahko tudi začeli postopke za uveljavljenje posebnih okoliščin za posamezno nepremičnino.

Kot je na novinarski konferenci po seji vlade pojasnil minister za okolje in prostor Simon Zajc, so predlog pripravili zato, ker se je v strokovni razpravi o modelih vrednotenja pokazalo, da je za uskladitev modelov novih nepremičnin potrebnega več časa, poleg tega pa je zaradi sprememb modelov vrednotenja in posledične spremembe posplošenih vrednosti pričakovati večji odziv lastnikov nepremičnin in občin v fazi javne razgrnitve modelov vrednotenja, kar tudi zahteva svoj čas.

"Želimo pa tudi čim bolj kakovostne podatke, da bodo nove posplošene vrednosti nepremičnin čim bolj realne," je poudaril Zajc.

Povezano z zakonom o množičnem vrednotenju je vlada sicer potrdila tudi predlog sprememb zakona o evidentiranju nepremičnin, in sicer je predvideno podaljšanje obstoječe ureditve vodenja podatkov o dejanski rabi zemljišč v zemljiškem katastru do 31. marca 2020.

Podatki o lastnostih nepremičnin se tako po Zajčevih pojasnilih še naprej zbirajo in vzdržujejo po starem sistemu, nov model vrednotenja nepremičnin pa bo veljal od 1. aprila prihodnje leto dalje.

Sistem množičnega vrednotenja je bil sicer prenovljen z novim zakonom, ki je začel veljati januarja lani in s katerim so želeli pred novim ciklom splošnega vrednotenja nepremičnin odpraviti pomanjkljivosti v prejšnjem zakonu, na katere je leta 2013 opozorilo ustavno sodišče.

Omenjeni prenovljeni zakon med drugim določneje opredeljuje sistem vrednotenja, tako da bo vrednosti mogoče uporabiti tudi za potrebe obdavčenja nepremičnin. Javnosti omogoča sodelovanje v postopkih oblikovanja modelov vrednotenja, poleg tega bodo lahko lastniki ugovarjali posplošeni vrednosti nepremičnine z dokazovanjem posebnih okoliščin.

Glede davka na nepremičnine so za STA na ministrstvu za finance pred dnevi povedali, da še pripravljajo pravne podlage. "S skupino pravnih strokovnjakov se proučujejo pravno sprejemljive rešitve, obenem se usklajujejo tudi nekatera bistvena strokovna vprašanja, kot so način določitve davčne osnove, primerne davčne stopnje itd.," so navedli.