c S
Ljubljanska Snaga uradno pripojena k Voki 18.04.2019 10:46 Ljubljana, 18. aprila (STA) - Ljubljansko javno podjetje Snaga je z današnjim dnem uradno pripojena k sestrskemu podjetju Vodovod-Kanalizacija (Voka) iz Javnega holdinga Ljubljana. Snaga, katere dejavnost je bil odvoz in ravnanje z odpadki, je tako prenehala obstajati kot samostojna pravna oseba, zaživela pa je družba s skrajšanim imenom JP Voka Snaga.

Iz novoustanovljene družbe so sporočili, da so zaposleni prešli na prevzemno podjetje Voka, ki se je s pripojitvijo Snage s polnim imenom imenuje Javno podjetje Vodovod kanalizacija Snaga. Družbo bo vodil Krištof Mlakar, dosedanji direktor družbe Voka, sedež pa ima na Vodovodni cesti v Ljubljani. Družba JP Voka Snaga je kot univerzalna pravna naslednica prevzela vse obveznosti in pravice prevzete Snage in bo v celoti nadaljevala z izvajanjem njene dejavnosti.

Kot zagotavljajo v združenem podjetju, bodo uporabnikom zagotavljali kakovostne storitve oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadno vodo ter ravnanja z odpadki. Poslovali bodo na štirih glavnih lokacijah v Ljubljani, in sicer še na Cesti dveh cesarjev, kjer je Regionalni center za ravnanje z odpadki Ljubljana in Snagin poslovni kompleks, na Cesti v Prod v Zalogu, kjer je centralna čistilna naprava ter na Saveljski cesti, kjer je vodarna Kleče.

Družbeniki Javnega holdinga Ljubljana so soglasje k pripojitvi Snage Voki dali februarja, glavni razlog zanjo pa je zagotavljanje kapitalske ustreznosti in finančne stabilnosti Snage, ki beleži izgubo, poleg tega pa naj bi se sinergijski učinki pripojitve po prepričanju družbenikov ljubljanskega holdinga odrazili tudi v enotnem strateškem nastopu družbe na področju komunalnih dejavnosti.

Cilj pripojitve je ob tem, kot so danes poudarili v JP Voka Snaga, ustvariti enovito družbo z vsemi obstoječimi dejavnostmi, ki bo razvojno, organizacijsko in tržno kolikor se da učinkovita. Kot enovita družba bo po pričakovanjih vpletenih delovala tudi bolj povezano in racionalno.