c S
Objavljen javni natečaj za glavnega šolskega inšpektorja 18.04.2019 10:46 Ljubljana, 18. aprila (STA) - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je danes objavilo javni natečaj za položaj glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za šolstvo in šport. Inšpektorat po decembrski razrešitvi Tomaža Rozmana kot vršilec dolžnosti vodi Simon Slokan. Rok za prijavo je 15 dni.

Kandidat mora biti slovenski državljan. Med drugim mora imeti končano univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem oziroma izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, najmanj 10 let pedagoških delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, strokovni izpit za inšpektorja ter funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov, ki jih lahko naknadno pridobi v 15 mesecih od dneva imenovanja na položaj.

Prispele prijave bo obravnavala posebna natečajna komisija, ki jo imenuje uradniški svet.

Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. S kandidatom, izbranim na javnem natečaju, ki pred tem ni imel statusa uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi za obdobje petih let.

Vlada je 13. decembra lani na predlog ministra za izobraževanje Jerneja Pikala s položaja glavnega inšpektorja inšpektorata za šolstvo in šport razrešila Rozmana. Glavni razlog je bilo ministrovo nezadovoljstvo z njegovim delom. Kot je pojasnil v obrazložitvi predloga, to ni posledica posamične odločitve v posamičnem primeru, ampak je "tlelo dlje časa".

Pred tem je v javnosti odmevalo kar nekaj zadev, ki so po Pikalovih besedah načenjale ugled sistema vzgoje in izobraževanja. Najbolj je odmeval primer Kengurujčki, ko je v javnost prišel posnetek neprimernega ravnanja z otroki v zasebnem varstvu. Primer je sprožil tudi vprašanja o primernosti sistemske ureditve in nadzora.

Sicer je Pikalo že ob razrešitvi Rozmana napovedal, da bodo za vodjo inšpektorata najprej s pooblastilom imenovali nekoga z ministrstva, v drugi fazi pa poiskali nekoga, ki bo uvedel sistemske spremembe.

Vlada je nato 14. februarja za vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja inšpektorata za šolstvo in šport imenovala Slokana, njegova funkcija pa naj bi trajala največ šest mesecev.