c S
Evropski parlament prižgal zeleno luč za krepitev varstva potrošnikov 18.04.2019 07:02 Strasbourg, 17. aprila (STA) - Evropski parlament je potrdil besedilo direktive, ki zaostruje pravila o varstvu potrošnikov, s čimer želi izboljšati transparentnost na spletnem trgu in zajeziti dvojno kakovost blaga. Po novem ne bo več mogoče tržiti izdelka kot enakega proizvodu v drugih članicah, če bo imel ta bistveno neupravičeno drugačno sestavo ali značilnosti.

Besedilo direktive predvideva večjo preglednost za potrošnike pri spletnem nakupovanju, učinkovite kazni in jasna pravila za obravnavanje dvojne kakovosti proizvodov v EU.

Nacionalni organi za varstvo potrošnikov bodo pristojni za usklajeno nalaganje učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih kazni. Za močno razširjene kršitve, ki vplivajo na potrošnike v več članicah EU in so predmet usklajenega izvrševanja na ravni EU, bo najvišja denarna kazen znašala vsaj štiri odstotke letnega prometa trgovca.

Kot omenjeno, nova pravila predvidevajo večje pravice potrošnikov na spletu. Potrošniki bodo morali biti pri nakupu na spletni tržnici jasno obveščeni o tem, ali kupujejo blago ali storitve od trgovca ali od fizične osebe, zato da bodo vedeli, kakšno varstvo jim bo na voljo, če bo šlo kaj narobe. Pri iskanju na spletu bodo potrošniki jasno obveščeni, kadar bo zadetek iskanja plačal trgovec. Obveščeni bodo tudi o glavnih parametrih, ki določajo razvrstitev rezultatov iskanja.

Na področju dvojne kakovosti potrošniškega blaga pa proizvoda ne bo več mogoče tržiti kot enakega proizvodu v drugih članicah, če bo imelo blago v resnici neupravičeno bistveno drugačno sestavo ali značilnosti.

Besedilo direktive mora zdaj uradno sprejeti še Svet EU.