c S
Na kratko iz gospodarstva 18.04.2019 07:31 Ljubljana, 17. aprila (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Skupščina družbe KD Group je danes dala soglasje k pripojitvi družb KD Kapital in KD Kvart h KD Group, k širitvi statuta z novimi dejavnostmi ter k imenovanju člana upravnega odbora Gregorja Sluge namesto Gabrijela Škofa. Iz VZMD so po skupščini sporočili, da soglašajo z denarno odpravnino v višini 86,67 evra na delnico, do katere so upravičeni tisti, ki sklepa o pripojitvi niso podprli, in pozvali vse, ki imajo te delnice na ukinjenih registrskih računih, naj to priložnost izkoristijo.

Nadzorni svet družbe Unior se je na torkovi seji seznanil s poročilom revizijske komisije nadzornega sveta. Sprejel je odločitev, da za revidiranje letnega poročila Uniorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 skupščini družbe predlaga imenovanje revizijske družbe Deloitte Revizija.

V postopku stečaja nad družbo Tomos je sodišče ugodilo predlogu upravitelja postopka in rok za preizkus terjatev odložilo za en mesec, torej do 3. junija. Upravitelj je navedel, da je bilo pravočasno prijavljenih 81 terjatev, nekatere od teh pa so kompleksnejše, je razvidno iz današnje objave na Ajpesu.