c S
Za namestnika predsednika KPK tokrat tri kandidature 18.04.2019 07:33 Ljubljana, 17. aprila (STA) - Na ponovni javni poziv predsednika republike Boruta Pahorja za zbiranje kandidatur za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) so v predvidenem roku prijave posredovali trije kandidati. Kandidature Zorana Dimovića, Rajka Geriča in Damjana Matičiča bo zdaj obravnavala izbirna komisija, so sporočili iz Pahorjevega urada.

Izbirna komisija, ki jo sestavljajo Ivan Hršak, Benjamin Flander, Jana Petrič, Helena Kamnar in Erik Brecelj, se je danes že sestala na prvi seji. V nadaljevanju bo preverila izpolnjevanje pogojev prijavljenih kandidatov in ocenila njihovo primernost ter najpozneje v 14 dneh predsedniku republike posredovala svoje poročilo.

Kot so navedli v Pahorjevem uradu, v tem delu izbirna komisija v celoti in samostojno vodi postopek izbire. Predsednik republike pa novega namestnika KPK izmed kandidatov, ki mu jih bo posredovala izbirna komisija. To je dolžan storiti najpozneje v 30 dneh po prejemu seznama kandidatov. V primeru, da ne imenuje nobenega kandidata, o tem obvesti izbirno komisijo in ponovi postopek javnega poziva.

Predsednik republike je pri imenovanju namestnika predsednika KPK vezan izključno na predlog, ki mu ga posreduje izbirna komisija. Je pa Pahor že večkrat opozoril na nujnost spremembe tega postopka, saj meni, da je premalo transparenten.

Sedanjemu namestniku predsednika KPK Igorju Lambergarju se mandat izteče 16. junija, novi namestnik pa bo imenovan za petletni mandat.

Pahor po prvem javnem pozivu ni imenoval namestnika predsednika KPK, saj je izbirna komisija ugotovila, da edina prijavljena kandidatka ni izkazala izpolnjevanja formalnih pogojev.

Namestnik predsednika KPK mora biti slovenski državljan. Imeti mora najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje. Imeti mora najmanj deset let delovnih izkušenj pri opravljanju nalog, za katere je zahtevana ta izobrazba, ter ne sme biti pravnomočno obsojen na kazen zapora.