c S
Komunala Slovenj Gradec lani z rekordnimi prihodki 18.04.2019 07:33 Slovenj Gradec, 17. aprila (STA) - Največje koroško komunalno podjetje, Komunala Slovenj Gradec, je lani uspešno poslovalo in zabeležilo rekordno višino prihodkov, 10,5 milijona evrov. Podjetje je pred eno večjih naložb doslej, gradnjo kotlarne na biomaso, lani pa je med drugim sklenilo večletno zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov v Mislinjski Dobravi.

Z letnim poročilom Komunale Slovenj Gradec za lani so se na današnji seji seznanili svetniki Mestne občine Slovenj Gradec, ki so poročilo potrdili, prav tako so potrdili predlog vodstva družbe, da se lanski bilančni dobiček družbe v višini 79.000 evrov nameni za druge rezerve podjetja. Podjetje ga bo uporabilo za financiranje osnovnih sredstev podjetja, in sicer za gradnjo kotlarne na lesno biomaso.

To je namreč trenutno največja načrtovana neposredna naložba Komunale Slovenj Gradec. Projekt je ocenjen na 2,4 milijona evrov (z DDV) in ga bo komunalno podjetje zgradilo v navezavi na obstoječo toplarno. Gradnja pa je vezana na umeščanje slovenjgraške južne obvoznice v prostor, o čemer zdaj tečejo pogovori. Kot je danes za medije pojasnil direktor Komunale Slovenj Gradec Jožef Dvorjak, bi to lahko pomenilo tudi krajši zamik pri rokih, ki si jih je Komunala postavila za izvedbo naložbe v kotel na lesno biomaso. Izgradnjo je sprva načrtovala do konca leta 2020.

Sicer pa je bilo lansko poslovanje Komunale Slovenj Gradec rekordno v njeni dosedanji 65-letni zgodovini. Podjetje z okoli 110 zaposlenimi je lani ustvarilo 10,5 milijona evrov prihodkov, kar je za tri odstotke ali 281.00 evrov več kot leto prej. Podjetje je lansko leto sklenilo s 84.000 evrov čistega dobička, bilančni dobiček konec leta 2018 pa je znašal 79.000 evrov.

Na lanske prihodke podjetja, ki vseskozi širi področja delovanja, temeljno dejavnost pa predstavlja izvajanje gospodarske javne službe, je med drugim vplivala še povečana prodaja plina, obseg prihodkov pa se je povečal tudi na račun večjega obsega dela zimske službe v lanskem letu.

Slovenjgraško komunalno podjetje je lani dokončno zaprlo odlagališče nenevarnih odpadkov v Mislinjski Dobravi, kar je bilo za podjetje velik finančni zalogaj, je dejal Dvorjak. Zdaj pa mora podjetje še 30 let vzdrževati in opravljati monitoringe na tem odlagališču.

Podjetje je danes slovenjgraškim svetnikom predstavilo tudi trajnostno poročilo za lani, svetniki pa so večinoma pohvalili delo podjetja, trajnostno naravnanost in odzivnost na dogajanje v lokalnem okolju. Podjetje je lani med drugim prejelo nagrado časnika Finance za najboljše letno poročilo za leto 2017.

Slovenjgraški mestni svetniki so danes med drugim tudi potrdili zaključni račun proračuna občine za lani. V njem je za lani zajetih za 17,1 milijona evrov prihodkov, kar predstavlja okoli 83-odstotno realizacijo glede na veljavni proračun, in 17,8 milijona evrov odhodkov, kar predstavlja 79-odstotno realizacijo. Največja odstopanja pri odhodkih so nastala pri večjih naložbah, saj se je uresničevanje nekaterih prestavilo v letošnje leto.