c S
Odbor DZ za analizo pritiskov na delavske predstavnike 18.04.2019 07:33 Ljubljana, 17. aprila (STA) - Ministrstvo za delo naj v 60 dneh pripravi analizo stanja varstva delavskih predstavnikov pred povračilnimi ukrepi delodajalcev, je danes sklenil odbor DZ za delo. Zavrnil pa je predlog, naj ministrstvo v sodelovanju s sindikalnimi predstavniki pripravi rešitve, ki bi te delavske predstavnike učinkovito zaščitile.

V Levici, ki je zahtevala nuno sejo odbora, so opozorili, da so predstavniki delavcev, ki opozarjajo na kršitve ali potrebo po boljšem delovanju podjetij, pogosto tarča pritiskov delodajalcev, tudi z odpovedjo delovnega razmerja, svojo pravico morajo pa nato iskati na sodiščih.

Miha Kordiš (Levica) je celo ocenil, da veliko primerov v zadnjem obdobju kaže na to, da gre za organizirano akcijo delodajalcev proti delavskim predstavnikom. Med primeri pritiska na delavske predstavnike je navedel podjetja Kovinoplastika Lož, Infrastruktura Bled, Bosch Rexroth, Steklarna Rogaška, Dravske elektrarne Maribor (DEM), Paloma ter Arriva Dolenjska in Primorska.

V Levici so skupaj s predstavniki sindikatov in svetov delavcev opozarjali, da trenutna zakonska določila ne zagotavljajo spoštovanja zaveze iz konvencije Mednarodne organizacije dela (ILO) št. 135, ki zahteva zaščito delavskih predstavnikov.

Opozorili so, da lahko delodajalci izrekajo opomine pred odpovedno delovnega razmerja, ne da bi jih morali utemeljiti. Zavzeli so se za spremembo zakona tako, da bi moral delodajalec kršitev najprej dokazati, nato pa odpovedati delovno razmerje, ne pa da delavski predstavnik najprej dobi odpoved, nato mora pa prek sodišča iskati pravico, v vmesnem času pa nima dohodkov. Svoja primera sta predstavila predsednik Sindikata voznikov avtobusov Slovenije in sindikalni predstavnik v Arriva Dolenjska in Primorska Endre Mesaroš ter predsednik sveta delavcev Dravskih elektrarn Maribor Vlado Šega.

"Delodajalci si izmislijo kršitve, delavski predstavnik pa lahko potem dokazuje, da jih ni bilo," je dejala predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidija Jerkič. Opozorila je na različne oblike pritiska delodajalcev, ki se stopnjujejo do odpovedi, v primeru predstavnika v Kovinoplastiki Lož je delodajalec celo najel detektiva, da bi zbral dokaze o kršitvah.

Jerkičeva je tudi poudarila, da delodajalci morebitne stroške s poravnavo oz. odškodnino že vračunajo, ko se odločijo, da se bodo znebili delavskega predstavnika. "Cena" za odstop od tožbe je po njenih besedah med 25.000 in 60.000 evrov, po besedah predsednika Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakoba Počivalška pa tudi več.

Državni sekretar na ministrstvu za delo Tilen Božič je dejal, da so glede na prijave inšpektoratu ocenjevali, da teh primerov ni veliko, da pa očitno do prijav ne pride. Menil je, da bi se dalo bolj izkoristiti pristojnosti, ki jih ima inšpektorat, ter da so zakonska določila napisana ustrezno, očitno pa je težava v izvajanju. Ministrstvo bo primere in zakonsko ureditev analiziralo in se nato odločilo o nadaljnjih korakih, je napovedal. Poudaril je nujnost uravnoteženosti zakonskih določb - da ne bi v primeru prevelike zaščite prišlo do zlorab na strani delavskih predstavnikov.

Mato Gostiša iz Združenja svetov delavcev Slovenije je nasprotno menil, da je težava v zakonodaji, ki teh predstavnikov ne varuje pred krivdno odpovedjo in izredno odpovedjo. Ocenil je, da bi se dalo stvari izboljšati tudi s sprejemom avtentične razlage členov, ki urejajo ta vprašanja.

Člani odbora so opozarjali, da ne gre demonizirati delodajalcev. O spremembi zakona so bila mnenja različna - nekateri bi jo podprli, če bi se izkazalo, da je potrebna, drugi "prehitrim" spremembam niso naklonjeni. Poudarjali so tudi, da bi bilo treba v dialog vključiti tudi delodajalce.