c S
Ministrstvo predlaga 100-odstotno financiranje obveznega javnega programa v zasebnih osnovnih šolah 17.04.2019 14:02 Ljubljana, 17. aprila (STA) - Ministrstvo za izobraževanje je v javno obravnavo poslalo predlog sprememb zakona o financiranju izobraževanja, ki spreminja način financiranja programov v zasebnih šolah. Po predlogu bi država zasebnim osnovnim šolam za izvajanje javnega programa zagotavljala 100 odstotkov sredstev, zaostrujejo pa se pogoji za pridobitev javne veljavnosti.

Za srednje in glasbene šole sprememb pri načinu financiranja po navedbah iz predloga sprememb zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ni in jih bo država izvajanje javnega programa še naprej financirala 85-odstotno.

Predlog pa nekoliko spreminja pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati vse zasebne šole, če želijo pridobiti državno financiranje. Med drugim bodo morale imeti najmanj dva oddelka prvega razreda, izvajati bodo morale vse obvezne predmete, ki so z zakonom določeni za javne osnovne šole, vpisni pogoji pa bodo morali biti določeni tako, da bodo zagotavljali vpis učencev in dijakov ne glede na narodnost, raso, spol ali katero koli drugo osebno okoliščino.

Po predlogu bi šole, ki se financirajo iz javnih sredstev, določil minister za izobraževanje, znanost in šport, pri čemer bi bil vezan na merila, kot so število in starost otrok na določenem območju, specifičnost poselitve in razvojne posebnosti območja ter možnost izbire izobraževalnih programov na določenem območju. Natančnejša merila bi v treh mesecih določila vlada.

"Ni torej nujno, da bodo vse zasebne šole, ki bodo izvajale javnoveljavne izobraževalne programe, tudi financirane iz javnih sredstev, saj bo to odvisno od izpolnjevanja zakonsko določenih meril in pogojev, kar bo z odločbo ugotovil minister," je zapisano v predlogu zakona.

Zapisano je tudi, da zasebne šole za del izobraževalnega programa, ki se financira iz javnih sredstev, ne smejo zaračunavati šolnin.

S predlaganimi spremembami na ministrstvu tudi zaostrujejo pogoje za pridobitev javne veljavnosti in za spremljanje novih programov. Tako se mora program zasebne šole, če želi pridobiti javno veljavnost, programsko razlikovati od programa javne šole, poleg tega pa mora tudi bogatiti šolski prostor. Uvedbo programa zasebne šole, ves čas šolanja prve generacije, spremlja pristojni javni zavod.

V prehodnih določbah je še zapisano, da zasebne šole, ki izvajajo program, ki je pridobil javno veljavnost pred uveljavitvijo sprememb zakona, izpolnjujejo merila in pogoje, ki so jih na novo določile predlagane spremembe zakona. Zasebne šole, ki jim je bila dodeljena koncesija pred uveljavitvijo predlaganih sprememb zakona, pa se po predlogu še naprej financirajo v skladu z obstoječo koncesijsko pogodbo.

Po navedbah ministrstva predlog sprememb, na katerega je mogoče pripombe podati do 10. maja, sledi ustavni odločbi o financiranju zasebnih osnovnih šol. V slednji je ustavno sodišče konec leta 2014 ugotovilo, da je zgolj 85-odstotno financiranje javnih programov v zasebnih osnovnih šolah neustavno, zakonodajalcu pa naložilo, naj neustavnost odpravi tako, da bodo omenjeni programi v zasebnih osnovnih šolah financirani enako kot v javnih šolah, to je 100-odstotno.