c S
Abanka lani dobiček zvišala za polovico 17.04.2019 10:13 Ljubljana, 17. aprila (STA) - Abanka je v letu 2018 ustvarila 66,7 milijona evrov čistega dobička, kar je 56,6 odstotka več kot v letu pred tem, ko je znašal 42,6 milijona evrov. Banka je nadaljevala z optimizacijo poslovanja, kar se je odrazilo tudi v padcu stroškov poslovanja za 2,4 odstotka oz. 1,8 milijona evrov, je razvidno iz objave na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Čiste obresti so lani dosegle 60,6 milijona evrov, potem ko so bile leta 2017 pri 71,9 milijona evrov. Ostali čisti neobrestni prihodki banke so znašali 64,4 milijona evrov, kar je precej več kot v letu poprej, ko so znašali 46,8 milijona evrov.

Oslabitve in rezervacije (kreditne izgube) Abanke so znašale 22 milijonov, medtem ko so v letu 2017 dosegle 8,2 milijona evrov.

Bilančna vsota banke se je konec lanskega leta ustavila pri 3,73 milijarde evrov, v letu dni pred tem pa pri 3,66 milijarde evrov.

Čisti dobiček skupine Abanka je medtem v letu 2018 znašal 65,6 milijona evrov (v letu 2017 41,6 milijona evrov), čiste obresti pa 61,1 milijona evrov (v letu 2017 73,4 milijona evrov).

Kot so pojasnili v Abanki, so v skladu s strategijo zniževanja nedonosnih izpostavljenosti s prodajo nedonosnih terjatev nadaljevali z aktivnim pristopom k zniževanju deleža nedonosnih kreditov, ki se je v skupini Abanka v letu 2018 zmanjšal za 5,6 odstotne točke na 4,6 odstotka.

"Odlično poslovanje, kapitalska trdnost banke, visoka likvidnost in pomembno zmanjšanje deleža slabih posojil so vplivali tudi na bonitetno oceno banke, saj je mednarodna bonitetna agencija Moody's Investors Service Abanki v letu 2018 zvišala bonitetno oceno, s katero je Abanka ponovno dosegla investicijsko stopnjo," so se pohvalili.

Navedli so še, da so lani prenovili poslovno strategijo banke, pospešeno pa izvajajo tudi aktivnosti, ki so si jih postavili v strategiji digitalne transformacije. Prav to je eden od strateških programov banke.

Nadzorni svet je revidirano letno poročilo Abanke za leto 2018 potrdil na torkovi seji. Ob tem je imenoval novo članico uprave Nado Mertik, ki bo svojo funkcijo nastopila 1. julija oz. po pridobitvi licence regulatorja.

Abanka je od sanacije konec leta 2013 v 100-odstotni lasti države. Država jo mora v skladu z zavezo Evropski komisiji v zameno za odobreno državno pomoč prodati do sredine prihodnjega leta.

Postopek prodaje teče, zavezujoče ponudbe - neuradno tri - pa so bile oddane v drugi polovici marca. V medijih se kot kandidati za nakup omenjajo sklad Apollo, madžarska banka OTP, srbska banka AIK, avstrijska Erste Group, sklad Blackstone in sklad Advent.

Banka je bila sanirana skupaj z NLB, NKBM in Banko Celje v letih 2013 in 2014, v okviru postopkov so ji nato pripojili Banko Celje. Abanka ima tričlansko upravo, ki jo vodi Jože Lenič.