c S
Vlada in sindikati na pogajanjih o regresu in potnih stroških 17.04.2019 07:50 Ljubljana, 17. aprila (STA) - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja bodo danes začeli pogajanja. Prvi vprašanji, ki se jih bodo lotili, sta višina letošnjega regresa za letni dopust ter povračilo stroškov prevoza. Pogajanja bodo, kot kaže, zahtevna, saj so pogajalska izhodišča vlade in sindikatov precej vsaksebi.

V konfederaciji sindikatov javnega sektorja pod vodstvom Branimirja Štruklja za javne uslužbence, uvrščene v 18. ali nižji plačni razred, predlagajo regres v višini 1300 evrov bruto. Tisti od 19. do vključno 26. plačnega razreda bi prejeli 1200 evrov bruto, zaposleni v višjih plačnih razredih pa v višini 1000 evrov bruto.

V drugi pogajalski skupini sindikatov, ki jo vodi Jakob Počivavšek, predlogu konfederacije ne nasprotujejo. Medtem pa vlada predlaga regres v višini minimalne plače, to je 886,63 evra. Pri tem pa opozarja, da bi se regres zvišal že zgolj zato, ker je višja minimalna plača, z novelo zakona o dohodnini pa je predlagana razbremenitev regresa plačila dohodnine in prispevkov.

Trd oreh bo očitno tudi uskladitev o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela. Po vladnem predlogu bi kot edini kriterij upoštevali razdaljo do delovnega mesta. Ob tem predlaga kilometrino v višini devetih odstotkov cene neosvinčenega 95-oktanskega bencina.

A s sindikalne strani je že slišati, da bi po tem predlogu nekateri javni uslužbenci dobili precej nižje nadomestilo za prevoz in je zato takšen predlog problematičen.