c S
Celjski mestni svetniki podprli podražitev javnih vrtcev 16.04.2019 15:25 Celje, 16. aprila (STA) - Celjski mestni svetniki so na današnji seji podprli podražitev javnih vrtcev. Kot je na seji povedala višja svetovalka na celjski občini Sandra Stajnko, je cena za oddelek prvega starostnega obdobja višja za 6,47 odstotka in znaša 479,85 evra na otroka. V oddelku drugega starostnega obdobja pa se je cena zvišala za 6,85 odstotka na 346,39 evra.

V kombiniranem oddelku je cena porasla za 6,56 odstotka na 379,63 evra. Cena razvojnega oddelka pa znaša 1020,61 evra, kar pomeni 12,55-odstotno zvišanje. Cena poldnevnih programov na otroka v oddelku prvega starostnega obdobja znaša 380,31 evra, za otroka v drugem starostnem obdobju pa 273,69 evra mesečno.

Staršem otrok, za katere je celjska občina po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, pa se plačilo dodatno zniža v oddelku prvega starostnega obdobja za 6,8 odstotka, v oddelku drugega starostnega obdobja za 3,46 odstotka in v starostno kombiniranem oddelku za 3,27 odstotka.

Celjski vrtci od leta 1992 izvajajo dejavnost predšolske vzgoje tudi za otroke, ki so na zdravljenju v celjski bolnišnici. Polovico sredstev za stroške dela dveh vzgojiteljic zagotavlja država, drugo polovico stroškov dela in materiala pa zagotavljajo v deležih občine v savinjski regiji. Prispevka staršev za te otroke ni. Strošek bolnišničnih oddelkov tako znaša 6596,21 evra mesečno.

Starši, ki imajo v vrtec vključenih dva ali več otrok, plačajo za mlajšega 30 odstotkov cene, ki jim je določena z odločbo centra za socialno delo, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila oproščeni. V celjski vrtcih je 262 otrok, za katere se plačilo sofinancira iz državnega proračuna.

Iz podatkov o cenah programov vrtcev v slovenskih mestnih občinah je razvidno, da znaša povprečna cena dnevnega programa za prvo starostno obdobje 486,61 evra in za drugo starostno obdobje 338,22 evra.

Nove cene celjskih javnih vrtcev pa bodo začele veljati s 1. majem.

Po besedah Stajnkove so se za podražitev vrtcev odločili, ker je bilo treba opraviti uskladitev cen vrtčevskih programov zaradi podpisanih stavkovnih sporazumov, dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju.