c S
Logaški opozicijski svetniki zahtevajo izredno sejo o prostorski stiski OŠ 8 talcev 16.04.2019 07:06 Logatec, 15. aprila (STA) - Devet opozicijskih občinskih svetnikov iz vrst SDS, SD in NaNo zahteva sklic izredne seje občinskega sveta Občine Logatec, na kateri bi razpravljali o OŠ 8 talcev. Opozarjajo namreč, da prostorska stiska na šoli postaja neobvladljiva, občina pa da nima vizije njenega reševanja. Župan napoveduje gradnjo dodatnih prostorov leta 2020.

V Osnovni šoli 8 talcev v Logatcu se namreč že več let soočajo s hudo prostorsko stisko, zaradi katere učenci 7., 8. in 9. razredov pouk začenjajo ob 9.05, pouk in govorilne ure pa potekajo tudi v strokovni knjižnici in na hodnikih. Na šoli problematiko rešujejo z zamikom pouka za posamezne razrede, kar pa po novembrskih opozorilih ravnateljice Karmen Cunder za STA ni optimalna rešitev.

V zahtevi za sklic izredne seje opozicijski svetniki občini in županu Bertu Menardu očitajo pomanjkanje vizije. Opozarjajo, da je bilo na eni izmed preteklih sej sveta šole obljubljeno, da bo reševanje težave predstavljeno do 31. marca, a da se to ni zgodilo. Navajajo tudi, da ko je nedavno potekala seja sveta šole, se te s strani vodstva občine oz. občinske uprave ni udeležil nihče. Med drugim predlagajo sprejetje sklepa, da občina centralno enoto vrtca Kurirček preseli na novo lokacijo, na njenem mestu pa uredi učilnice in ostale potrebne prostore za šolo.

Župan Menard je za STA povedal, da bo seja sklicana v skladu z zakonom. Glede aktivnosti za reševanje težave je povedal, so se na občini med številnimi predlogi odločili za izgradnjo nove dodatne stavbe ob šoli, v kateri bi bilo okoli osem učilnic in drugih prostorov, povečati pa nameravajo tudi zdajšnjo kuhinjo in jedilnico.

"Idejno zasnovo imamo. Zdaj jo bomo dali v potrditev delovni skupini, v kateri so predstavniki občine, vodstva šole in staršev, nato pa še v preverbo ministrstvu za izobraževanje. Če bomo uspešni, gremo v pridobivanje gradbenega dovoljenja, za katerega računam, da bi ga lahko dobili do konca leta. Graditi bi nato lahko začeli leta 2020," je pojasnil. Ker občina denarja za izgradnjo nima, ga bodo skušali najti na razpisih, sicer pa se bodo zadolžiti. Župan računa, da za okoli štiri milijone evrov.

Predloga, naj občina prostore uredi v zdajšnji stavbni vrtca Kurirček, župan ne podpira, saj da prostori niso prilagojeni šoli, kar bi pomenilo drago prenovo. Na očitke, da se ni udeležil seje sveta šole, pa odgovarja, da na sejo ni prišel, ker ni želel biti "pljuvalnik predstavnikov sveta staršev".

Ti so namreč do reševanje problematike že dlje časa kritični, v ta namen pa so oblikovali tudi posebno delovno skupino. Kot je za STA povedala njena predstavnica Manca Ravnikar Romih, o tem, da namerava občina prostorsko stisko šole reševati z izgradnjo nove stavbe ob sami šoli, niso bili obveščeni, zato se o tem ne more izrekati. Do zdaj je bila namreč po njenih besedah na svetu šole, v katerem sedijo tudi predstavniki staršev, predstavljena le raziskava o trenutnem stanju šole s predlogom, da se dodatne prostore uredi na prostoru zdajšnje stare telovadnice. Predlog je svet šole po njenih besedah podprl, o njem pa naj bi se na izredni seji, sklicani za sredo, izrekel tudi svet staršev. Župan Menard je medtem za STA že povedal, da rešitve z rušitvijo stare telovadnice ne podpira, ker da šola staro telovadnico potrebuje.