c S
Ljubljanski svetniki ob potrditvi stanovanjskega programa pozvali k zakonskim spremembam 16.04.2019 07:31 Ljubljana, 15. aprila (STA) - Ljubljanski mestni svetniki so se danes posvetili stanovanjski problematiki v prestolnici, ki je po opozorilih direktorja občinskega stanovanjskega sklada Saše Rinka občina sama ne bo mogla rešiti. Ljubljani po oceni sklada primanjkuje okoli 4000 neprofitnih najemnih stanovanj, iz svetniških klopi pa je bilo slišati pozive k zakonskim spremembam.

Kot je na današnji seji ljubljanskega mestnega sveta povedal direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana Rink, je Ljubljana s finančno in vsebinsko podporo na področju stanovanjske politike prej svetla izjema, kot pravilo v Sloveniji.

Po njihovi oceni v prestolnici primanjkuje okoli 4000 neprofitnih najemnih stanovanj, brez sprejetja sistemskih ukrepov na državni ravni, ki bodo zagotavljali sistemski vir financiranja na področju javnih najemnih stanovanj, pa že srednjeročne ne bo mogoče učinkovito reševati potreb na tem področju, ugotavlja sklad.

Da je treba zadeve rešiti na državni ravni se je med drugimi strinjal tudi vodja svetniške skupine SD Marko Koprivc. Po njegovi oceni se mora končati prepuščanje stanovanjske politike trgu, saj ljudi "potiskamo v skrajno neugoden položaj".

Mestni svet je sicer danes potrdil stanovanjski program občine za obdobje 2019-2022, iz katerega izhaja, da je bilo ob koncu lanskega leta v različnih fazah odprtih 14 projektov sklada. S tistimi, ki imajo že določen predviden zaključek projekta, bodo predvidoma zagotovili 1094 stanovanj, z uresničitvijo vseh načrtov, tudi tistih, ki še nimajo določenega časovnega okvirja, pa nameravajo zagotoviti 1500 stanovanj.

Svetniki so zeleno luč prižgali tudi rebalansu finančnega načrta javnega stanovanjskega sklada za 2019, ki predvideva 21,9 milijona evrov prihodkov in 25,8 milijona evrov odhodkov. Z rebalansom se načrtovani prihodki zmanjšujejo na račun nižjega zadolževanja, izdatki pa se povečujejo. Med drugim sklad načrtuje tudi novo dolgoročno zadolžitev v višini 3,8 milijona evrov.