c S
Po letnem finančnem načrtu šempetrska bolnišnica letos še z izgubo 16.04.2019 07:31 Šempeter pri Gorici, 15. aprila (STA) - Na današnji izredni seji sveta javnega zavoda šempetrske bolnišnice so potrdili finančni načrt bolnišnice v letošnjem letu. Ta predvideva, da bo imela šempetrska bolnišnica konec letošnjega leta še vedno za 1,8 milijona evrov izgube. To je po besedah direktorja bolnišnice Stanislava Rijavca predvideno tudi v sanacijskem programu.

"To je del sanacijskega načrta, ki zagotavlja, da bo potem naslednje leto izguba manjša in nato leta 2021 pozitivna ničla. Čeprav je bilo sprva predvideno, da bo sanacijski program trajal štiri leta, so ga skrajšali na tri leta. Nekako smo zato našli neke notranje rezerve, do katerih bomo prišli z reorganizacijo procesov," je povedal Rijavec.

Tako bodo reorganizacije deležni nabava in dnevna hospitalizacija, po direktorjevem mnenju bodo rezerve iskali tudi pri nadomeščanju delovne sile.

"Seveda pa je tu tudi naša zaveza do Zavoda za zdravstvenega zavarovanja Slovenije, da opravimo program, ne pa tako kot prejšnja leta, ko ga nekaj nismo naredili," je še dejal direktor bolnišnice in dodal, da se bo zmanjšala tudi obveznost do dobaviteljev z investicijskim vložkom v opremo ministrstva za zdravje.

Ministrstvo za zdravje bo za za posodobitev medicinske opreme letos namenilo 1,2 milijona evrov. Vse kaže, da bodo našli tudi denar za dokončanje druge faze bolnišničnega oddelka v Stari Gori ter zaključili z gradbenimi dejavnostmi. Na tak način bi bila tudi gradnja nekoliko cenejša, kot če bi jo ponovno odpirali čez nekaj let, ko bi se našel denar za dokončanje.

Z dobavitelji se po direktorjevih besedah dnevno srečujejo, nekateri jih razumejo, drugi jim odpisujejo zamudne obresti, drugi pa celo obveznosti. Dobaviteljem trenutno dolgujejo med osem in devet milijonov evrov.

Direktor je napovedal tudi prodajo "bolnišnične srebrnine", kot so sestrski dom in vrtnarska hiša. Tako pridobljeni denar bi porabili za vse investicije, ki jih je naštel direktor in ki so za bolnišnico nujno potrebne. "Trenutno je bolnišnica v taki fazi, da je treba ob investiranju tudi nekaj dezinvestirati. To sta objekta, ki nam ne služita niti gospodarsko niti finančno, zato je čas za njuno prodajo, pa tudi čas za prodajo nepremičnin je sedaj primeren," je v izjavi po seji še povedal Stanislav Rijavec.