c S
Najemni trg poslovnih nepremičnin se še naprej ohlaja 15.04.2019 14:53 Ljubljana, 15. aprila (STA) - Najemni trg poslovnih nepremičnin se je lani še naprej ohlajal. Občuten upad števila novo sklenjenih najemnih pogodb in aneksov zaradi podaljšanja najemnega razmerja ali spremembe najemnine v primerjavi z letom 2017 je bilo zaznati tako za pisarniške prostore kot za trgovske, storitvene in gostinske lokale, v poročilu navaja geodetska uprava.

Upadanje števila novih najemov pisarn in lokalov je bilo prisotno predvsem v največjih mestih oziroma poslovno-trgovskih središčih. Enega od razlogov za to Geodetska uprava RS (Gurs) vidi v razmeroma veliki dejavnosti najemnega trga v letih 2013 do 2015 ter pomanjkanju novogradenj v Ljubljani in drugih večjih mestih.

Za najem pisarn je bilo tako lani sklenjenih 2785 pogodb, potem ko jih je bilo v letu prej 3583, kažejo podatki. Novih pogodb je bilo 1861, aneksov pa 924.

Za lokale je bilo skupno sklenjenih 1048 pogodb (v letu 2017 1515). V tem primeru je bilo novih pogodb 787, aneksov k obstoječim pogodbam pa 261.

Upadanje števila sklenjenih najemov je za lokale izrazitejše kot za pisarne in se je tudi prej začelo, saj se je večina nezasedenih trgovskih in storitvenih lokalov takoj po koncu krize in povečanju potrošnje hitro oddala. Pisarniški prostori, predvsem v starejših poslovnih stavbah, so se kljub znižanju najemnin polnili precej počasneje, pojasnjuje Gurs.

Najemnine poslovnih nepremičnin na ravni države so lani v primerjavi z letom 2017 praktično stagnirale. Najemnine pisarn v Ljubljani in predvsem Mariboru so sicer zrasle, v ostalih delih države pa je Gurs beležil občuten padec.

V dveh največjih mestih v državi so najemnine pisarn zrasle na račun najemnin za sodobnejše pisarne z zagotovljenimi parkirnimi mesti, v novejših in sodobnejših poslovnih stavbah na dobrih lokacijah, po katerih je razmeroma veliko povpraševanje, njihova ponudba pa je zaradi pomanjkanja novogradenj omejena.

Glede na gibanje tržnih cen pisarniških prostorov in rast najemnin se donosnost tržnega oddajanja pisarn v Ljubljani in Mariboru povečuje. To sicer velja le za sodobne pisarne z zagotovljenimi parkirnimi mesti in sodobno infrastrukturo, na dobrih "poslovnih" lokacijah. Po takih pisarnah je predvsem v Ljubljani vse večje povpraševanje, kar bo v prihodnje morda vendarle vzpodbudilo gradnjo novih, sodobnih poslovnih stavb z namenom tržnega oddajanja poslovnih prostorov, ki je praktično ni že od začetka krize leta 2008, dodaja Gurs.

Za razliko od najemnin pisarn so najemnine lokalov ostale v primerjavi z letom 2017 bolj ali manj nespremenjene na vseh območjih države. Sodobni trgovski centri, ki so glavni vir trgovskih lokalov za oddajanje, namreč že vseskozi zagotavljajo zadovoljivo donosnost. Zato predvsem v Ljubljani, pa tudi drugod po Sloveniji načrtov za nove trgovske centre ne manjka.

Povprečna mesečna najemnina pisarn v Sloveniji je leta 2018 znašala 8,60 evra na kvadratni meter (brez DDV). To je 0,1 evra na kvadratni meter manj kot v letu prej. Najvišje so bile najemnine pisarn v ljubljanski mestni občini, saj je povprečna najemnina znašala 10,60 evra na kvadratni meter. Najemnine pisarn v Ljubljani so leta 2018 v primerjavi z letom 2017 zrasle za pet odstotkov, v z letom 2016 pa za slabih 10 odstotkov.

Povprečna mesečna najemnina lokalov je na ravni države medtem dosegla 11,20 evra na kvadratni meter (brez DDV). Predvsem na račun opaznejše rasti v Ljubljani in Mariboru so bile najemnine lokalov leta 2018 v povprečju za šest odstotkov višje kot leta 2016, pri čemer pa se je povprečna površina oddanih lokalov zmanjšala za skoraj tretjino.

V primerjavi z letom 2017 so se najemnine lokalov medtem znižale za dva odstotka in kažejo, še posebno če upoštevamo zmanjševanje povprečne velikosti oddanih lokalov, trend upadanja, še navajajo na Gursu.