c S
Plača za februar v mesečni primerjavi nižja, v letni višja 15.04.2019 11:32 Ljubljana, 15. aprila (STA) - Povprečna bruto plača za februar je znašala 1714,49 evra. V primerjavi s plačo za januar je bila nominalno nižja za 0,8 odstotka, realno za 1,6 odstotka. V primerjavi s plačo za februar lani pa je bila nominalno višja za 4,7 odstotka in realno za 3,5 odstotka, je danes sporočili statistični urad.

Povprečna neto plača za februar je znašala 1108,10 evra. Od neto plače za januar je bila nižja nominalno za 0,7 odstotka, realno za 1,5 odstotka. V letni primerjavi je bila tudi ta višja, in sicer nominalno za 3,9 odstotka, realno za 2,7 odstotka.

Povprečna neto plača za februar se je v primerjavi s plačo za januar v javnem sektorju znižala za 1,7 odstotka, medtem ko je bila v zasebnem sektorju približno enaka plači za prejšnji mesec.

Povprečna neto plača je bila v mesečni primerjavi nižja v večini dejavnosti, v primerjavi s plačo za lanski februar pa je bila v vseh dejavnostih višja. V mesečni primerjavi se je najbolj znižala v rudarstvu, zvišala pa v predelovalnih dejavnostih.

Pregled podatkov po statističnih regijah pokaže, da je bila povprečna plača za februar nižja od povprečne plače za januar v vseh statističnih regijah, razen v osrednjeslovenski, kjer se je povečala za 1,6 odstotka. Tu je povprečna neto plača znašala 1231,59 evra in je bila za 11 odstotkov višja od slovenskega povprečja.