c S
Delničarji Save Turizma na majski skupščini o delitvi dobička 15.04.2019 10:37 Ljubljana, 15. aprila (STA) - Delničarji Save Turizma bodo na skupščini, sklicani za 17. maj, odločali o delitvi lanskega bilančnega dobička. Če bodo banke upnice dale soglasje k predlogu vodstva družbe, bo dividenda znašala 5,19 centa bruto na delnico, če ne, bo ta znašala 3,22 centa bruto na delnico.

Predlagana dividenda presega višino dividende, kot je dogovorjena v kreditni pogodbi z bankami upnicami in ki za lani znaša 1,28 milijona evrov, kar predstavlja 3,22 centa na delnico. Vodstvo predlaga, da se za dividende nameni več oz. 2,06 milijona evrov ali 5,19 centa na delnico. A s tem morajo soglašati Gorenjska banka, Abanka in Sberbank, izhaja iz sklica, danes objavljenega na spletni strani Ajpesa.

Bilančni dobiček za lani je znašal 12,87 milijona evrov, po predlogu uprave in nadzornega sveta družbe bi del, ki ga ne bodo namenili za izplačilo dividend, ostal nerazporejen za delitev v prihodnjih letih. Družba predlaga višjo izplačilo dividend zato, ker je lani "poslovala dobro in presegla tako načrtovane rezultate kot rezultate iz predlani".

Lastniki Save Turizma, ki je v več kot 99-odstotni lasti družbe Sava, bodo na skupščini odločali tudi o predlogu za uskladitev dejavnosti v statutu. Tržni inšpektorat je namreč v postopku nadzora dejavnosti ugotovil neskladje med registrirano dejavnostjo v statutu ter dejanskim opravljanjem dejavnosti na trgu ter odredil, da se statut dopolni z navedbo druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.

Skupščina se bo med drugim seznanila še s sklepom sveta delavcev družbe o odpoklicu članov nadzornega sveta družbe, predstavnikov zaposlenih. Namesto Antona Vidica je svet v nadzorni svet izvolil Gregorja Osojnika, medtem ko so Tomislavu Sabi potrdili nov mandat. Mandat obema je začel teči z letošnjim letom.