c S
V teku arhitekturni natečaj za novo osnovno šolo v Preski 15.04.2019 07:05 Medvode, 13. aprila (STA) - Občina Medvode je na spletni strani objavila odprti projektni enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za izgradnjo nove osnovne šole v Preski. V šoli bo prostora za približno 600 učencev, 27 oddelkov ter za 60 zaposlenih. Rok za oddajo ponudb je 29. maj do 16. ure.

Osnova šola (OŠ) Preska je devetletna šola z dvajsetimi oddelki na matični šoli in dvema podružničnima šolama v Sori in na Topolu. To največjo izmed štirih osnovnih šol v občini Medvode letos obiskuje 596 učencev, od tega OŠ Preska 457, Soro 99 in Topol 40. Trenutne prostorske zmogljivosti OŠ Preska ne zadoščajo potrebam izvajanja pouka devetletne osnovne šole.

Pomanjkanje prostorskih zmogljivosti se po navedbah občine kaže predvsem v občutno premajhni šolski kuhinji in utesnjeni jedilnici. Centralna kuhinja za vse tri šole je na matični šoli v Preski. Tu se pripravljajo vsi obroki oziroma malice in kosila in se nato razvažajo na podružnični osnovni šoli.

Premajhni so tudi prostori za izvajanje pouka športne vzgoje, pričakovano je tudi skorajšnje pomanjkanje števila učilnic, glede na že izraženi porast prebivalcev in glede na število učencev na območju šolskega okoliša OŠ Preska.

Poleg prostorske stiske na obstoječi šoli bi bila ta potrebna tudi celovite statične sanacije, saj objekt ne zadošča niti trenutnim standardom potresne varnosti. Šola je potrebna tudi energetske sanacije. Na obstoječi lokaciji sicer ni možnosti za njeno širitev.

S sprejetjem Občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Medvode so lani določili lokacijo za novo OŠ Preska. Zemljišča so pridobili od sklada kmetijskih zemljišč. Skladno s sprejeto odločitvijo za novogradnjo je občina letos pristopila k izvedbi arhitekturnega natečaja, saj predvidena investicija krepko presega zakonsko določeno višino. Zato je javni natečaj v skladu z določili zakona o javnem naročanju obvezna predstopnja celotnega projekta, pojasnjujejo na občini.

Na podlagi natečaja bodo izbrali najboljšo rešitev, za katero bodo izdelali projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na občini predvidevajo, da bo arhitekturni natečaj zaključen do konca junija.

Cilj projekta je pridobiti uporabnikom - otrokom in učiteljem - prijetno, funkcionalno, fleksibilno in kvalitetno stavbo, ki bo projektirana v skladu z normativi ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in področne zakonodaje. Želijo zgraditi energetsko varčen, varen in okolju prijazen objekt, ki bo hkrati tudi finančno sprejemljiv in obvladljiv.

Brez dvoma bo projekt investicijsko tako zahteven, da brez zagotovitve sredstev z državne ravni, kot poudarjajo, ne bo šlo. V letošnjem proračunu občine je namreč zagotovljenih 150.000 evrov za izvedbo arhitekturnega natečaja in pripravo projektne dokumentacije. V načrtu razvojnih programov 2019-2022 načrtujejo začetek gradnje nove šole v letu 2020 in zaključek v letu 2022, če bo dovolj denarja.

Natančnejša ocena vrednosti investicije bo znana, ko bo pripravljena vsa projektna dokumentacija, trenutne projekcije pa kažejo na vrednost med 12 in 14 milijonov evrov, so za STA povedali na občini.

Občinski možje so ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in znanost v preteklosti že večkrat opozorili na problematiko OŠ Preska, zato upajo, da bodo na ministrstvu "držali obljubo in razpis za sofinanciranje investicij v šole objavili v roku leta dni".

S projektom novogradnje bo občina kandidirala tudi na razpisu Eko sklada, hkrati pa bo iskala možnosti za sofinanciranje s sredstvi EU. Svoj lastni delež bo lahko zagotovila samo v primeru uspešne prodaje novih industrijskih con, ki so predvidene z OPN (Jeprca, Preska, Vaše). Del sredstev bo občina pridobila tudi s prodajo dela zemljišč na lokaciji trenutne osnovne šole v Preski, še dodajajo na občini.